FaceBook Twitter WordPress YouTube Pinterest

Right Relationship for You™: New BeginningsWhy Take a New Beginnings Class?

New Beginnings gives you a different way to see what your relationships
are now, what they could be, and how you might create something new. Just for you.

What if you could finally stop the arguing in your relationship?

What if you could stop feeling anxious looking for the ‘right’ person?

What would life be like if you no longer felt lonely?

We are taught what relationships are supposed to look like and how they are supposed to work.

We are taught to identify ourselves based on the relationships we are in - or are not in.

Everyone struggles to create the “ideal relationship”. Who decided what that ideal relationship is, anyway?

New Beginnings gives you a different sense of what else really is possible in relationship.

It gives you different sense of who you are, along with a toolbox of new perspectives, processes and clearings you can take home and use for the rest of your life.

Tools you can use with your spouse, children, parents, co-workers… tools you can use in any relationship.

New Beginnings also gives you a sense of community with a group of like-minded people who are with you on the road to discovery.

New Beginnings offers you something totally new. Just for you.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Susan Lazar Hart sees relationships differently. A consciousness thought leader, Executive Creator of Right Relationship for You™, and an Access Consciousness® Facilitator, Susan has been happily married for 36 years and has great relationships with all four of her adult children. She is transforming the way the people around the world view themselves, their relationships and their bodies, inspiring greater ease and joy in their relationships with everyone and everything - including them selves.

Class Details

Pre-requisites: None
Facilitator: Susan Lazar Hart
Date: 13/May/2017 - 14/May/2017
Time: 9:30-5:00pm
Location: TBA, Cluj-Napoca
TBA, Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Romania
Cost: Romania residents(a 65% Country): $650 USD Full Price: $997; Residents of 80% Countries: $800; Residents of 65% Countries: $650 Retaking within 1 Year (All Countries): $500
PDFInternational Class Fees - only for 'Core Classes'
PDFInternational Class Fees - Gary Douglas & Dr Dain Heer's Classes
Event Coordinator/Contact: Anca Pal, Maria Erdei
Notes: Relația potrivită pentru tine™: Noi Începuturi

De ce să faci o Clasă de Noi Începuturi?
Noi începuturi îți oferă un mod diferit ca să vezi ce sunt relațiile tale acum, ce ar putea fi și cum ai putea să creezi ceva nou. Doar pentru tine.
Cum ar fi dacă ai putea în sfârșit să oprești cearta în relația ta?
Cum ar fi dacă ai putea să încetezi să te simți anxios când cauți “persoana potrivită”?
Cum ar fi viața dacă nu te-ai mai simți singur/ă?
Noi suntem învățați despre cum ar trebui să arate relațiile și cum ar trebui să funcționeze ele.
Suntem învățați să ne identificăm pe noi pe baza relațiilor în care suntem – sau în care nu suntem.
Fiecare se chinuie să creeze “relația ideală”. Cine a decis ce este relația ideală, oricum?
Noi Începuturi îți oferă un sens diferit despre ce altceva este cu adevărat posibil în relație.
Îți oferă un sens diferit despre cine ești tu, împreună cu un set de instrumente pentru noi perspective, procesări și curățări pe care le iei cu tine acsă și le folosești pentru restul vieții tale.
Instrumente pe care le poți folosi cu partenerul tău, cu copiii, cu părinții, cu angajații…instrumente pe care le poți folosi în orice relație.
Noi Începuturi îți oferă de asemenea un sentiment de comunitate cu un grup de oameni care au idei asemănătoare și care sunt cu tine pe acest drum al descoperirii.
Noi Începuturi îți oferă ceva complet nou. Doar pentru tine.

Susan Lazar Hart vede relațiile diferit. Un leader al gândirii conștiente, Creator Executiv al Right Relationship for You™ și un Facilitator Access Consciousness®, Susan este într-un mariaj fericit de 36 de ani și are relații minunate cu toți cei patru copii ai ei (care au devenit adulți între timp). Ea transformă felul în care oamenii din jurul lumii se văd pe ei, relațiile lor și corpurile lor, inspirând mai multă ușurință și bucurie în relațiile cu toți și cu toate – inclusiv cu ei înșiși.

Notes: Bine ați venit la Noi Începuturi, un mod diferit de a fi tu în fiecare relație.
Ești frustrat cu felul în care sunt lucrurile?
Ceri să creezi și să fii mai mult tu în relațiile
cu tine
cu oamenii din viața ta
cu această planetă vie și înfloritoare
cu toate lucrurile tangibile și ne-tangibile din jurul tău

Veniți alături de Suzan Lazar Hart, Directorul Executiv al Right Relationship for You (o specilaitate Access Consciousness) să vă ducă în nuanțele adânci ale relațiilor voastre!

Chiar aici în România?? DA
Transmis online în jurul lumii?? DA

Ce aștepți? Spune DA!!!

Întrebări?
Vă rog contactați gazdele noastre minunate
Maria Erdei aici...
și
Anca

Welcome to New Beginnings, a different way of being with you in every relationship

Are you frustrated with the way things are?

Are you asking to create and be more of you in your relationship-
to your self,
to the people in your life,
to this alive and thriving planet,
to all the tangible and non tangible things around you.

Join Susan Lazar Hart, Executive Director of Right Relationship for You (an Access Consciousness specialty series) as she takes you to the deeper nuances of your relationship?

Right here in Romania??? YES
Live streamed around the world?? YES

What are you waiting for? Say YES!

Any questions?
Please contact our wonderful hosts
Maria Erdei HERE
- and -
Anca Pal HERE
    

Register for this class:

First Name:
Last Name:
Street Address:
City/Suburb:
State/Region:
ZIP/Postal Code:
Country:
Phone:
Mobile:
Email Address: Important! Check your email is correct.
Where did you hear
about this class?:
 

Is this your first RRFY New Beginings Class?
Is no, when did you take your first RRFY New Beginnings class? Who was your facilitator?
      Remember my details on this computer - Clear all details
      I agree to the audio/visual release disclaimer - click here to view
Note: Many classes are recorded for audio and made available to participants. Online Classes and some others are filmed (cameras are generally focused on the facilitator). The disclaimer is a legal requirement that assists us in providing class material to participants and a larger audience.
     
Consciousness includes everything & judges nothing
What's New!
Twitter
Explore