Globální kurz Access Bars

Co kdyby existoval jednoduchý způsob, jak nechat odejít všechny myšlenky, pocity a emoce, které vás drží zaklíněné v hlavě? Co kdyby existoval jednoduchý způsob, jak být šťastný?

Připojte se k nám na tento unikátní kurz Access Bars - který je nabízen celosvětově a který bude facilitováný jedním ze tří hlavních facilitátorů Access Consciousness (Garym Douglasem, Dr. Dainem Heerem a Simone Milasas).

Klid a relaxace jsou možné pro každého na světě a při přijímání jednoduchého procesu pro těla, nazývaného Access Bars, se mohou objevit s naprostou lehkostí.

Nejlepší je, že není těžké se ho naučit.

Poskytněte sobě a komukoliv, koho znáte - vašim klientům, přátelům, rodině, spolupracovníkům - pozornost, laskavost a péči, kterou potřebujete, s naprostou lehkostí, tím, že se naučíte techniku Access Bars®.

Stovky tisíc lidí používají Access Bars ke změně mnoha aspektů svého těla a života, včetně spánku, zdraví a váhy, peněz, sexu a vztahů, úzkosti, stresu a mnoha dalších.


Předpoklady

Žádné

Cena

Kurzovné zahrnuje globální ceny, ceny při opakování a ceny zohledňující věk účastníka.
Vaše individuální a zohledněné kurzovné najdete v záložce Billing & Payments (Faktury a platby) po registraci.


VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ:
Tohle je výjimečná událost, a proto je nabízena v tomto jedinečném formátu.

Tento kurz je možné absolvovat ONLINE. Abyste dosáhli plného účinku, doporučujeme, aby s vámi někdo osobně absolvoval stejný kurz, abyste si mohli společně vyměnit proces Access Bars.

Aby došlo k naplnění předpokladů stát se facilitátorem Access Bars, můžete absolvovat online pouze jeden ze tří požadovaných kurzů Bars. Tento kurz lze použít jako online kurz na cestě k vaší certifikaci.

Show More