Za hranice programování


Za hranice programování

Speciální jednodenní kurz s Garym Douglasem a Dr. Dainem Heerem.

 

Předpoklady

Výběr z možností nebo celá série Klinika obezity

  • ~ Výše uvedené předpoklady musíte splnit během 12 měsíců od počátečního data kurzu.
    NEBO
  • Musíte vždy splnit výše uvedené předpoklady a navíc musíte dokončit kurz (3 nebo více dní) nebo celou sérii telecallů s Garym Douglasem nebo Dainem Heerem do 12 měsíců od data zahájení kurzu Za hranice programování. Pokud jste si zakoupili požadovaný kurz v obchodě Access Shop, lhůta 12 měsíců začíná běžet dnem kurzu a NE dnem nákupu.

 

Ceny

Platí globální ceny a ceny dle věku.
Všechny ceny zahrnují MP3 nahrávku kurzu.
Vaše individuální a platné ceny lze po registraci zobrazit v části Fakturace a platby.

Find your local start time here!