Tvorba peněz vytvářením života bez zaprodání duše

V této realitě nám říkají, že když se zaměříme na peníze, získáme je. Pokud se však život soustředí na peníze, přestává být o daru života a radosti z toho, že se nám daří - stává se jen přežíváním.

Co když, pokud se zaměříte na zbytek svého života, začnete dostávat peníze?
Co když jsou peníze vedlejším produktem vytváření života, který jste měli v úmyslu žít?
Co když jste vy - tělo, bytost a duše -  tím cenným produktem?

V tomto třídenním online kurzu se budeme zabývat tím, jak vytvářet peníze tak, že si vytvoříte život, aniž byste zaprodali svou duši. (Ale možná přijdete o svou mysl!)

Je teď prostor?
Přepoklady

  • Foundation NEBO Být sám sebou mění svět během posledních 12 měsíců

NEBO

  • Výše uvedené předpoklady musíte mít splněné kdykoliv a navíc absolvovat kurz (v délce 3 a více dnů) nebo celou sérii telecallů s Garym Douglasem nebo Dainem Heerem nejdéle do 12 měsíců od data zahájení kurzu. Pokud jste si zakoupili kurz s předběžnými podmínkami v Access Shopu, lhůta 12 měsíců začíná běžet od data zahájení živého kurzu, NIKOLIV od data nákupu.

Ceny

Kurzovné zohledňuje zemi účastníka a jeho věk.
Vaše individuální a zohledněné kurzovné lze po registraci zobrazit v části Fakturace a platby.
Všechny ceny zahrnují MP3 nahrávky kurzu a clearingové smyčky.

Čas a datum

2.00 - 5.00 CST (Houston, Texas), 4. - 6. února 2022

Najděte svůj čas ve světě