Η ενημέρωση του ιστότοπου διάρκειας 1 ώρας ξεκινάει στις . Παρακαλώ ΜΗΝ συνδεθείτε, εγγραφείτε ή αγοράσετε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε.Listed are all facilitators and practitioners with personal presentations on our website. All facilitators are licensed to offer private sessions as well as certified to teach Access Consciousness classes. All practitioners are licensed to offer private sessions and intros only (no classes).

Watch Video
Please note: A facilitator can be certified and a practitioner can be licensed without having a personal presentation page. View complete worldwide listing.

Η ενημέρωση του ιστότοπου διάρκειας 1 ώρας ξεκινάει στις . Παρακαλώ ΜΗΝ συνδεθείτε, εγγραφείτε ή αγοράσετε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε.