Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Last updated: February 16, 2021.

Το νομικό πρόσωπο που συλλέγει δεδομένα είναι:

Access Consciousness, LLC
406 Present Street
Stafford, Texas 77477

ΗΠΑ

Με συνεργάτες:

Υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων:

Katarina Wallentin, Σουηδία
Τηλέφωνο: +353 857 131 600

Συνεργαζόμενοι με την κάτωθι διεθνή ομάδα: 

 • 

Stephen Outram, Αυστραλία
  Τηλέφωνο: +61 7 2111 5370
 • LeAnn McLaughlin, ΗΠΑ
  Τηλέφωνο: +1 805 284 9489
 • Paul Kearney, Ιρλανδία

  Τηλέφωνο: +353 857 131 600

1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ;

Αποθηκεύουμε κάθε είδους δεδομένα που απαιτούνται για τη διατήρηση των σχέσεών μας με τους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα εκτείνονται από αρχεία με πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail και χώρα μέχρι πιο εκτεταμένα αρχεία, που περιλαμβάνουν πλήρες ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό αριθμό, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση οικίας και εργασίας, καθώς και πληροφορίες για εξαρτώμενα μέλη.

Για φορολογικούς λόγους, αν παρακολουθήσετε κάποιο μάθημα ή αγοράσετε υπηρεσία/προϊόν μας, θα αποθηκεύσουμε το ΑΦΜ σας και κάθε απαραίτητο δεδομένο για την έκδοση του ορθού τιμολογίου, για φορολογικούς σκοπούς, όπου έχουμε δικαιοδοσία.

Επιπροσθέτως, αν παρακολουθήσετε κάποιο μάθημα ή αγοράσετε κάποιο προϊόν μας, θα κρατήσουμε αρχείο αυτής της συναλλαγής, ώστε να διακρίνουμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για προχωρημένα μαθήματα και να ελέγχουμε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να γίνετε Διοργανωτής της Access Consciousness.

Θα κρατήσουμε, επίσης, αρχεία των πιστοποιήσεών σας, ώστε να παρέχουμε όλες τις συμφωνημένες υπηρεσίες που αναφέρονται στη Σύμβαση Πιστοποιημένου Διοργανωτή, και να σας διευκολύνουμε να εργαστείτε κατά τα συμφωνηθέντα.

Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση αποστολής σας για παράδοση προϊόντων, καθώς και τη διεύθυνση χρέωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας ή αλλιώς.

2. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, για να παρέχουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας και να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς τους πελάτες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε πληροφορίες, δωρεάν δείγματα, προϊόντα και να εγγράφεστε σε μαθήματα και σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Η τήρηση αρχείων με τα προϊόντα που αγοράσατε, τα μαθήματα που παρακολουθήσατε και τις πραγματοποιθείσες τηλεφωνικές επικοινωνίες, μας επιτρέπει να ελέγχουμε τις προϋποθέσεις σας για μελλοντικά, προχωρημένα μαθήματα και, σε περίπτωση ενδιαφέροντος, για να γίνετε διοργανωτής της Access Consciousness. Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε διοργανωτής της Access Consciousness, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια μαθήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα έχετε ήδη ολοκληρώσει, για να πιστοποιηθείτε ως διοργανωτής.

Η καταγραφή των μαθημάτων και της τηλεφωνικής επικοινωνίας αποθηκεύεται και διανέμεται, ώστε οι πελάτες να μπορούν να παρακολουθήσουν ξανά μαθήματα ή τηλεφωνική επικοινωνία, στα οποία πήραν μέρος. Μετά τα προαναφερόμενα μαθήματα ή τηλεφωνική επικοινωνία, οι καταγραφές μετατρέπονται, επίσης, σε προϊόντα που πωλούνται στο κατάστημα.

Τα αποθηκευμένα δεδομένα σας επιτρέπουν στα συστήματά μας να σας εξυπηρετούν καλύτερα. Για παράδειγμα, όταν εγγράφεστε σε μαθήματα, δεν χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία σας κάθε φορά. Το σύστημά μας γνωρίζει, επίσης, ποια μαθήματα παρακολουθήσατε στο παρελθόν και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας, για να σας προσφέρει συγκεκριμένες οικονομικές προσφορές

Επιπλέον, αποθηκεύουμε δεδομένα σχετικά με τις αγορές σας από το Access Shop. Ορισμένες από τις αγορές σας ενδέχεται να ενδυναμώσουν την υποψηφιότητά σας να παρακολουθήσετε προχωρημένα μαθήματα, και απαιτείται η αγορά ορισμένων προϊόντων, αν επιλέξετε να γίνετε διοργανωτής.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Στην Access Consciousness, τα άτομα με πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι εκείνα που ζητούν τα δεδομένα σας, ώστε να εκπληρώσουν τις συμβατικές μας υποχρεώσεις με τους πελάτες μας. Τέτοια άτομα μπορεί να αποτελούν το τμήμα επικοινωνίας και μάρκετινγκ, τους διοργανωτές εκδηλώσεων, διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες. 


Επιπλέον, αν είστε διοργανωτής της Access Consciousness, οι υποστηρικτικές ομάδες των διαφορετικών γκρουπ διοργανωτών θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ώστε να δύνανται να σας προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και πληροφόρηση για την δουλειά σας ως ανεξάρτητος συνεργάτης.

Επιπροσθέτως, η ανάθεση ειδικών πληροφοριακών και λογιστικών έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες, για παράδειγμα, απαιτεί ενίοτε να δίνουμε πρόσβαση σε συμβούλους στα δεδομένα σας, όπου και όποτε απαιτείται, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας προς τις επίσημες αρχές ή για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Πέραν των εσωτερικών ομάδων και των εξωτερικών πρακτορείων, με τα οποία συνεργαζόμαστε, όλοι οι διοργανωτές της Access Consciousness, που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, έχουν πρόσβαση στα βασικά δεδομένα σας (πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, χώρα και τηλεφωνικό αριθμό), κατά την εγγραφή σας σε κάποιο από τα μαθήματά τους μέσω της γενικής ιστοσελίδας μας www.accessconsciousness.com. Τα παραπάνω ισχύουν για live μαθήματα (φυσική παρουσία), τηλεφωνικές επικοινωνίες και μαθήματα online, καθώς και για μαθήματα που προσφέρονται live μέσω ήχου και ροής.
 Σημείωση:
Ο διοργανωτής αποκτά πρόσβαση στα βασικά δεδομένα σας μόνο αφού εγγραφείτε σε κάποιο από τα μαθήματά του. Ο διοργανωτής δεν έχει πρόσβαση στο ιστορικό μαθημάτων ή αγοράς προϊόντων σας, η στο ΑΦΜ σας.

4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Όπως αναφέρεται παραπάνω, κοινοποιούμε τα δεδομένα σας με διοργανωτές της Access Consciousness, των οποίων τα μαθήματα επιλέγετε να παρακολουθήσετε. Διαθέτουμε συμβάσεις κοινοποίησης δεδομένων με τους διοργανωτές, αφού όλοι είναι πιστοποιημένοι εξωτερικοί συνεργάτες. Η Access Consciousness είναι ένα σύστημα δικαιοχρησίας που χρησιμοποιεί ένα διεθνές εργαλείο μάρκετινγκ μέσω της ιστοσελίδας της www.accessconsciousness.com.Σημείωση:
Δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε διοργανωτές των οποίων τα μαθήματα δεν έχετε παρακολουθήσει.
Όλοι οι διοργανωτές/υπεργολάβοι δεσμεύονται από την ίδια σύμβαση προστασίας δεδομένων, την οποία και ακολουθούμε. 


5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα για όσο διάστημα…

 • υπάρχει πελατειακή σχέση μεταξύ μας, είτε ως πελάτης είτε ως ενδιαφερόμενο μέρος 

 • υποχρεούμαστε νομικώς για φορολογικούς λόγους
 • παραμένετε εγγεγραμμένοι ή όταν ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας


6. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΩΣ ΠΕΛΑΤΗΣ;

Ως πελάτης, έχετε το δικαίωμα να… • διαχειρίζεστε το e-mail σας ή τις επί πληρωμή συνδρομές σας

 • διορθώνετε οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε αποθηκεύσει

 • ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς

 • 
ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό των αποθηκευμένων δεδομένων σας.

Αν επιθυμείτε να ανανεώσετε, αλλάξετε ή διορθώσετε τα δεδομένα σας, ενημερώστε μας μέσω της διεύθυνσης e-mail: datacontroller@accessconsciousness.com Αν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο: datacontroller@accessconsciousness.com

7. ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ;

Ναι, ως πελάτες υποχρεούστε να παρέχετε τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις όσον αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 
 Ανάλογα με το αίτημά σας, θα σας ζητήσουμε να παρέχετε δεδομένα που εκτείνονται από το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση e-mail και τη χώρα σας μέχρι πιο εκτεταμένες πληροφορίες, που συμπεριλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση e-mail, τη διεύθυνση οικίας και εργασίας σας, καθώς και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

8. COOKIES, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιούμε cookies, ώστε η ιστοσελίδα μας να είναι πιο λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη. Ένα αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί την πρώτη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, ενημερώνοντάς σας ότι χρησιμοποιούμε cookies και πως, συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή σας. Κατά την παραπάνω διαδικασία, ένα cookie θα τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας, ώστε να μην εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο κάθε φορά που επισκέπτεστε τη ιστοσελίδα μας.

Δεν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη δημιουργία προφίλ. Ενίοτε ελέγχουμε τα πιθανά πεδία ενδιαφέροντος των πελατών με βάσει τις προηγούμενες επιλογές τους σε μαθήματα ή προϊόντα.

Δεν κοινοποιούμε ή πωλούμε τα δεδομένα σας σε κανένα εξωτερικό πρακτορείο. Οι έλεγχοι των προαπαιτούμενων για συμμετοχή σε προχωρημένα μαθήματα γίνονται αυτόματα.

9. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Χρησιμοποιούμε πολλαπλά συστήματα για την αποθήκευση των δεδομένων σας, με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς τους πελάτες, και που μας επιτρέπει να λειτουργούμε διεθνώς.

Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και σε υπολογιστές στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αυστραλία. Οι γεωγραφικές τοποθεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαφορετική παρεχόμενη υπηρεσία.

10. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Το προσωπικό της Access Consciousness, οι συνεργάτες και τα εξωτερικά πρακτορεία με τα οποία συνεργαζόμαστε, διαθέτουν υπογεγραμμένες ΣπΤΑ (Συμφωνίες περί Τήρησης Απορρήτου). Έχουν, επίσης, εκπαιδευτεί στην προστασία δεδομένων.


Τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι προσβάσιμα αποκλειστικά μέσω σημείων εισόδου με φύλαξη από εξουσιοδοτημένους ως προς αυτό χρήστες. Όλοι οι διοργανωτές/υπεργολάβοι της Access Consciousness διαθέτουν συμβάσεις προστασίας δεδομένων που καλύπτουν τα δεδομένα που τους κοινοποιούμε. Επιπροσθέτως, προσφέρουμε γραπτή και ηλεκτρονική πληροφόρηση ως προς την προστασία δεδομένων, η οποία διατίθεται δωρεάν στους διοργανωτές.