Being You - The Intro Adventure


Welcome to Being You – the Intro Adventure!

Welcome to the Being You – the Intro Adventure class based on Dr. Dain Heer's Being You, Changing the World book and classes, as well as the amazing tool-box of Access Consciousness.

These tasters are facilitated by special Being You facilitators worldwide and can give you an energetic experience of being that you won't find anywhere else... 

This class has no prerequisites and every event is uniquely created by the people who choose to come.

Välkommen till ett kvällsäventyr om DIG!

The Adventure of Being You kurserna baseras på Dain Heers bästsäljare 'Var den du är och förändra världen' och hans kurser som bidragit med unika perspektiv och möjligheter för tusentals människor världen över. 

Tema för denna kväll är: Being You Beyond Feelings

Vem skulle du välja att vara om du inte längre kontrollerades av dina eller alla andras känslor?

De här kurserna hålls över hela världen av certifierade Being You-kursledare och kan ge dig en en upplevelse av vad som skulle vara möjligt om du valde att verkligen vara och kontinuerligt skapa DIG!

Innehållet och möjligheterna under klassen skapas på ett unikt sätt utifrån dig och de andra som väljer att vara med just den här kvällen och du behöver inga förkunskaper!

Är det dags att vara den och allt du kom hit för att vara?