Business Done Different Master Class


Albert Einstein said,Doing the same thing and expecting a different result is the definition of insanity.”

How many of you have been doing the same thing and expecting something to change?

This 3-day Business Done Different Master Class will give you new tools and processes to change any area with business and money. This is an invitation to create more and be more.

The definition of different is “not the same as another or each other.” 

What if you know more about business than what you have been willing to acknowledge? What if you never gave in and you never gave up and you were always creating? 

The way you think about your business, and your life, will either create it or diminish it.

You have an unlimited, and mostly un-accessed, capacity to
create a financial reality that would work for you. 


– SIMONE MILASAS, founder and author of JOY OF BUSINESS

The same tools that apply to being a leader in your life, apply to creating a successful business.


Business Done Different kommer till Kalmar!

Albert Einstein sa att definitionen av vansinne är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annorlunda resultat.

Hur många av er förväntar er förändring samtidigt som ni inte är villiga att göra något annorlunda? Den här 3-dagars kursen ger dig verktyg att förändra allt som du vill förändra när det kommer till business och pengar. Det här är en inbjudan för dig att skapa mer och vara mer av dig. Definitionen av annorlunda är “inte samma som andra eller varandra.”

Tänk om du visste mycket mer om business än vad du tror? Tänk om du aldrig gav upp och ständigt skapade?

Hur du tänker kring din business, och ditt liv, kommer antingen skapa mer eller mindre.

“Du har en obegränsad, och i hög grad icke använd, förmåga att skapa en finansiell verklighet som faktiskt skulle fungera för dig.”
– SIMONE MILASAS, grundare och författare av JOY OF BUSINESS

Samma verktyg för att vara ledaren i ditt eget liv kan användas för att skapa en framgångsrik business.


Välkommen till en annan möjlighet och välkommen till 3 dagar av att titta på alla olika aspekter av business, från ett nytt perspektiv. Och välkommen till 3 dagar av att faktiskt ha KUL med business!