Right Voice for You - Sell Like Crazy


Welcome to Right Voice for You - Sell Like Crazy!


A 1 day Specialty Class of Right Voice For You 

There’s a common myth out there that says that some people are great at sales and some people aren’t.  But what if that’s not true?

Do you struggle with:

  • feeling like you’re “pushing” things on people
  • people responding poorly to you being a sales person
  • not making the money you know you could
  • not knowing how to connect to the people that walk through your door
  • not fully enjoying your days at work but not knowing how to change it

Do you dread someone walking through the door rather than enjoy it?

Right Voice for You is a body of tools that empowers you to create connections with anyone, know what they want, and deliver it in a way that makes them happy and increases your bottom line.

Some of the things you might get out of this class are:

  • increased confidence in “reading” people
  • increased cash flow!
  • raving fans of the service you provide
  • repeat customers
  • a love of what you do

When the “best kept secrets” of the best salespeople aren’t secrets any more, what else is truly possible?


Sell Like Crazy - What does this mean for you?

Prodávej jako blázen!

Co tato tři slova pro Vás znamenají? Je to pro Vás nepohodlné?

Nenávidíte tu myšlenku, zatímco tajně víte, že pokud byste to mohli udělat, Váš život a byznys by byl úplně jiný?

Předpokládáte, že “prodávat jako blázen” je o přesvědčování, nechtěných telefonních hovorech a vlastně i o tom být extrémně protivný/á?

Co, když nic z toho není pravda? Připojte se ke mně na tento jednodenní kurz, kde budeme bourat mýty o prodeji a naučíme se některé dovednosti, které Vás posílí
• při propojování se s lidmi
• ve vnímání smyslu a způsobů, jak být jiný a v každé situaci najít odpovídající odpovědi při jednání s lidmi
• vlastně užívat si “prodej”
• a nakonec zvýšit svůj byznys.

Zní to zajímavě? Ráda Vás na kurzu uvidím!

Nikdy jsem si nemyslela, že budu schopná toto dělat a mít v tom zábavu - a co Vy?

==========================================================

Sell like Crazy

What do those three words do for you?

Do you feel uncomfortable?

Do you hate the idea, whilst secretly knowing that if only you could do this, your life and your business would be completely different?

Do you assume “sell like crazy” is about pushing, and cold calling, and actually being obnoxious?

What if none of this is true?

Join me for this one day class, where we will destroy the myths of sales, and learn some skills that can empower you
• to connect with people,
• to have a sense of the words and the ways of being different people respond to
• to actually enjoy “selling”
• and ultimately to increase your business

Sounds interesting? I would love to see you there!

I never thought I would be able to do this, let alone have fun with this – what about you?