The Foundation


What if it’s possible to change anything? What if you know something that no one else knows? What if now is the time to express and choose everything you came here to be? 

 

*Our videos are subtitled in several languages. Click settings in the lower right corner of the video to turn them on and to select a language.

The Foundation class is designed to empower you to change anything and everything you’d like to change in your life. You will be given a whole toolbox that will allow you to break apart the foundation of limitation that we so often function from and build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire.

What do you desire? What would you like to be different? Would you like more joy? More fun? More ease? Would you like to wake up in the morning with a sense of gratitude... happy to be on the planet?

Whatever it is for you, it is possible. Thousands of people around the world have created the life they desire by using the simple and pragmatic tools of Access Consciousness® that you will be introduced to in the Foundation class.

Everything can change. Anything is possible. The question is, will you choose it?


Prerequisites 

Access Bars® with any facilitator
 

Pricing

Global pricing and Age pricing applies.
Your individual and applied pricing can be seen under Billing & Payments after registering.


Kurz Foundation je sestaven tak, aby vás podpořil a posílil ve vědomí toho, že můžete ve svém životě změnit cokoliv. Dostanete řadu nástrojů, které vám umožní uvolnit se ze základů limitací, ze kterých často fungujeme a vytvořit základy nové, základy bez omezených možností, takže pak můžete vytvořit život po kterém doopravdy toužíte.

Po čem toužíte? Co byste chtěli, aby bylo jinak? Chtěli byste více radosti? Více zábavy? Více lehkosti? Chtěli byste se každý den probouzet s pocitem vděčnosti….a pocitu štěstí, že jste na této planetě?

Ať už je to pro vás cokoliv, je TO MOŽNÉ. Tisíce lidí z celého světa vytvořily život, po kterém toužily používáním jednoduchých a pragmatických nástrojů Access Consciousness, které budou představeny během kurzu Foundation.

Vše je možné změnit. Cokoliv je možné. Otázka je…Zvolíte si to?