The Foundation


What if it’s possible to change anything? What if you know something that no one else knows? What if now is the time to express and choose everything you came here to be? 

 

*Our videos are subtitled in several languages. Click settings in the lower right corner of the video to turn them on and to select a language.

The Foundation class is designed to empower you to change anything and everything you’d like to change in your life. You will be given a whole toolbox that will allow you to break apart the foundation of limitation that we so often function from and build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire.

What do you desire? What would you like to be different? Would you like more joy? More fun? More ease? Would you like to wake up in the morning with a sense of gratitude... happy to be on the planet?

Whatever it is for you, it is possible. Thousands of people around the world have created the life they desire by using the simple and pragmatic tools of Access Consciousness® that you will be introduced to in the Foundation class.

Everything can change. Anything is possible. The question is, will you choose it?


Prerequisites 

Access Bars® with any facilitator
 

Pricing

Global pricing and Age pricing applies.
Your individual and applied pricing can be seen under Billing & Payments after registering.


Foundation Slovensko

Kurz Foundation je navrhnutý tak, aby vám umožnil zmeniť čokoľvek a všetko, čo by ste chceli mať vo svojom živote inak. Dostanete celý rad nástrojov, ktoré vám umožnia vyčistiť obmedzenia, z ktorých tak často fungujeme. Tiež nám pomôžu vybudovať nové základy plné neobmedzených možností, aby ste mohli začať vytvárať život, ktorý si skutočne želáte.

Čo si prajete? Ako by ste sa chceli zmeniť? Chceli by ste viac radosti? Viac zábavy? Viac pohodlia? Chceli by ste sa zobudiť ráno s pocitom vďaky ... ste štastný, že ste na tejto krásnej planéte?

Čokoľvek je to pre vás, je to možné. Tisíce ľudí na celom svete vytvorili život, po ktorom túžia, pomocou jednoduchých a pragmatických nástrojov programu Access Consciousness®, s ktorými sa zoznámite v triede Foundation.

Všetko sa môže zmeniť. Všetko je možné. Otázka znie, vyberiete si to?