Being You, Being Happy!?


Welcome to Being You, Being Happy!?

A class based on the book ”I Was Supposed To be Happy”.

To some it might sound incredibly self-centered to seek your own happiness - egotistical even. That’s not necessarily the case.

A number of surveys show that unhappy people are much more self-centered. They more often withdraw, worry, and exhibit hostile behavior. Happy people, on the other hand, are more social, flexible, and creative.

They’re more capable of dealing with complex and difficult situations in their everyday lives. Happy people are also more loving, helpful, and forgiving. Now, that doesn’t sound like a very self-centered goal, does it?

So how do you achieve happiness? What if your possessions, accomplishments, wealth, and relationships are not the only solution, maybe not even THE solution. What if there is a different way than the one you learned?

In Lisa’s class, she offers new perspectives on happiness and fulfillment. She shares her own long journey of personal exploration, experimentation, and practice, until, eventually, she found her own happiness. Her journey was not without rough patches, unpleasant experiences, and a bit of trauma and drama. But instead of focusing on what was missing or wrong in her life, she chose to be happy, to see life through the lens of beauty and possibility, to live her life, as Albert Einstein said, ”as though everything is a miracle.” That perspective made all the difference. She found happiness, and so can you.

Lisa has made it her mission to share all she’s learned to help others find their own truth and joy. To be happy. “My desire is to create a different world,” Lisa says, “a world without judgment, beyond right and wrong—a conscious world where we are kind, grateful, vulnerable, and accepting of each other and ourselves. A world filled with more happy people. And I know it’s possible.”

Lisa Henriksson is the co-founder of Wisdom Stockholm and the founder and CEO of yoga and health centers Egen tid. She is also the author of I Was Supposed to Be Happy and an Access Consciousness® Certified Facilitator.

Learn more at www.lisahenriksson.com


Being You, Being Happy?!

Bine ai venit la Clasa "Being You, Being Happy?!"

Va invitam alături de noi pentru a desființa ceea ce pentru unii oameni ar putea suna incredibil de individualist să-ți căuti fericirea - chiar egoist. Ceea ce nu e neapărat adevărat.

Exista o intreagă serie de sondaje care arată că persoanele nefericite sunt mult mai egoiste. Se retrag din preajma semenilor lo mai des, se îngrijorează și manifestă comportament ostil. Oamenii fericiti, pe de alta parte, sunt mai sociabili, mai flexibili si mai creativi.

Sunt mai capabili să se ocupe de situații complexe și dificile în viața lor de zi cu zi. Oamenii fericiți sunt, de asemenea, mai iubitori, mai de ajutor și mai iertători. Deci asta nu sună ca un scop foarte egoist, nu-i așa?

Așadar, cum reușiți sa fiți fericiți? Ce se întâmplă dacă posesiunile, realizările, bogăția și relațiile voastre nu sunt singura soluție, poate chiar "Soluția". Cum ar fi dacă există un mod diferit de a atinge fericirea de cel pe care l-ați învățat?

În clasa ei Lisa oferă noi perspective asupra fericirii și împlinirii. Își împărtășește propria lungă călătorie de explorare, experimentare și practică personală, până când, în cele din urmă, și-a găsit fericirea. Călătoria ei nu era fără perioade dificile, experiențe neplăcute și un pic de traumă și dramă. Dar, în loc să se concentreze asupra a ceea ce ii lipsea sau a ce era greșit în viața ei, Lisa a ales să fie fericită, să vadă viața prin perspectiva frumuseții și posibilității, să-și trăiască viața, după cum spunea Albert Einstein, "ca și cum totul este un miracol". Această perspectivă a făcut toată diferența din lume. Si-a găsit fericirea, și voi puteți alege același lucru la randul vostru.

Lisa și-a luat misiunea de a împărtăși tot ceea ce a învățat pentru a-i ajuta pe alții să-și găsească propriul adevăr și bucurie. De a fi fericit. "Dorința mea este să creez o lume diferită", spune Lisa, "o lume fără judecată, dincolo de bine și rău - o lume conștientă în care suntem amabili, recunoscători, vulnerabili și ne acceptăm reciproc și pe noi înșine. O lume plină de oameni mai fericiți. Și știu că acest lucru este posibil.