Pragmatic Psychology - 2 Day Class


Welcome to Pragmatic Psychology - 2 Day Class!


Psychology used to be the study of knowing, and what happened is we went from the study of knowing to the study of behavior. Pragmatic Psychology is about using the study of knowing as a way of creating something that’s greater than what we can do by trying to control behavior.
 
- GARY DOUGLAS

 

 

Would you like to create a life where there is so much more ease that you know that you have to choose the ease you truly deserve? Have you ever had a moment in your life where you thought you were going crazy and where you lost yourself in other people´s worlds, to a degree where you had no idea what your world was or what you wanted your life to be like?

Have you ever tried to use your mind to get out of the insanity of this world, thinking that if you finally understand the craziness of this world, that you would be free at last? Has that ever worked? Is now the time to lose your mind and start functioning as the infinite being you truly be?

What if the things you call problems and issues are possibilities to change direction that you have not yet acknowledged? What if you are not having a problem, but an awareness? Are you willing to receive it? What greatness and superpowers are depression, anxiety, ADHD, autism, psychosis, schizophrenia,…? What if mental illnesses are capacities that you have not yet discovered? And what if your insanity is the sanity that changes the world?

Welcome to these worldwide classes where you can access your difference and your crazy and find out how you can use everything you are to create your life. Whether you are a practitioner, a doctor, therapist, parent, teacher or a person who would like to know what gift you are to the world with the difference you are, this is the class to find out.

Pragmatic Psychology is founded by psychologist Susanna Mittermaier and facilitated worldwide by brilliant facilitators.” ……is “founded” the correct word?

www.pragmaticpsychologythebook.com


Pragmatic Psychology - 2 Day Class

"Psychology used to be the study of knowing, and what happened is we went from the study of knowing to the study of behavior. Pragmatic Psychology is about using the study of knowing as a way of creating something that’s greater than what we can do by trying to control behavior" - Gary Douglas

Would you like to create a life where there is so much more ease that you know that you have to choose the ease you truly deserve?

Have you ever had a moment in your life where you thought you were going crazy and where you lost yourself in other people´s worlds, to a degree where you had no idea what your world was or what you wanted your life to be like? Have you ever tried to use your mind to get out of the insanity of this world, thinking that if you finally understand the craziness of this world, that you would be free at last? Has that ever worked?

Is now the time to lose your mind and start functioning as the infinite being you truly be?

Susanna Mittermaier is a licensed psychologist and author of the #1 International Bestselling book, “Pragmatic Psychology: Practical Tools for Being Crazy Happy.” As a worldwide speaker, Susana is a leader who offers a new paradigm on psychology and therapy called Pragmatic Psychology. Susanna is also a trained Access Consciousness Facilitator teaching her work all over the world. She has co- facilitated advanced classes with Access Consciousness founder, Gary Douglas.

Susana has been featured in magazines such as TV soap, Women’s Weekly, Empowerment Channel Voice America, Om Times, Motherpedia, Newstalk New Zealand and Holistic Bliss. She has been interviewed on multiple radio programs, has hosted her own radio show and has been seen on television as an expert guest.

Pragmatic psychologist Susanna Mittermaier is known for her revolutionary perspective on mental illness and for inspiring people all over the world to access the greatness they are beyond abuse and disease. Susana offers a different, healing perspective on pain and suffering. She unveils people’s sheer brilliance, and guides others to see problems and difficulties instead as possibilities and potent choices.

She lets the world know that depression, anxiety, ADHD, autism and every other mental illness is a capacity that has not been acknowledged and can easily be turned into creating ones´ life greater than can be imagined.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Psihologija je bila včasih študija vedenja, mi pa smo se odpravili iz študije vedenja na študij obnašanja. Pragmatična psihologija je namenjena uporabi študije vedenja kot načina ustvarjanja nekaj večjega od tistega, kar lahko storimo z nadziranjem obnašanja "- Gary Douglas

 

Želite ustvariti življenje, ki je tako lahkotno, da veste, da morate izbrati lahkotnost, ki si jo resnično zaslužite?

 

Ali ste kdaj imeli moment v svojem življenju, kjer ste mislili, da ste nori in kjer ste se izgubili v svetovih drugih ljudi, do stopnje, da niste sploh več vedeli, kakšen je vaš svet ali kakšno si želite, da bi bilo vaše življenje? Ali ste kdaj poskusili uporabiti svoj um, da bi se izognili norosti tega sveta in mislite, da če boste končno razumeli norost tega sveta, bi bili končno svobodni? Je to kdaj za vas delovalo?

 

Ali je zdaj čas, da prenehate razmišljati in začnete delovati kot neskončno bitje, ki resnično ste?

 

Susanna Mittermaier je psihologinja z licenco in avtorica svetovno uspešne knjige "Pragmatična psihologija: praktična orodja za to, da ste noro srečni." Kot svetovna govornica je Susana vodja, ki ponuja novo paradigmo o psihologiji in terapiji, imenovani Pragmatična psihologija. Susanna je tudi certificirana Facilitatorica Access Consciousnessa in s tečaji širi zavedanje po vsem svetu. So-facilitirala je napredne tečaje z ustanoviteljem Access Consciousnessa Garyem Douglasom.

 

Susana je bila prisotna v revijah, kot so TV soap, Women’s Weekly, Empowerment Channel Voice America, Om Times, Motherpedia, Newstalk New Zealand and Holistic Bliss. Povabili so jo na intervjuje s številnimi radijskimi postajami, bila je strokovni gost na televizijskih oddajah, vodila pa je tudi lastna radijski program.

 

Pragmatična psihologinja Susanna Mittermaier je znana po revolucionarnem pogledu na duševne bolezni in navdihuje ljudi po vsem svetu, da dostopajo do veličine, ki je zunaj zlorab in bolezni. Susana ponuja drugačen, zdravilni pogled na bolečino in trpljenje. Predstavlja ljudem brilijantnost in jih vodi, da vidijo probleme in težave kot možnosti in potentne izbire.

 

Svet predstavlja zavedanje, da so depresija, tesnoba, ADHD, avtizem in druge duševna bolezen sposobnost, ki niso priznane in jih je mogoče zlahka spremeniti v ustvarjanje tistega življenja, ki je večje, kot si ga lahko zamislimo.

 

Registracija: https://www.accessconsciousness.com/en/class-catalog/special-topics/pragmatic-psychology/pragmatic-psychology---2-day-class_2/