Goga Pečnik


Goga Pecnik

Goga Pečnik

Pozdravljeni,

Moje ime je Goga Pečnik. Že od otroštva sem se zanimala za duhovnost. Po univerzitetnem študiju angleščine sem delala 12 let kot profesorica na srednji šoli. Zaradi zasebnih težav sem se bolj poglobljeno začela ukvarjati z duhovnostjo, se izobraževala doma in predvsem v tujini, dokler nisem leta 2008 začela delovati kot duhovna učiteljica, svetovalka, medij in terapevtka. Od takrat se prav tako ukvarjam s prevajanjem ezoteričnih priročnikov, knjig in drugih pisnih virov, zadnjih nekaj let pa simultano prevajam na duhovnih seminarjih. Živim in delam v Celju ter vodim delavnice in seminarje drugod po Sloveniji in svetu. Z veseljem se odzovem vašemu povabilu, da orodja Access Consciousnessa predstavim v vašem kraju. Kakšen doprinos sem lahko vam in vaši duhovni rasti in kaj vse je še možno?

S hvaležnostjo,
Goga


Hello,

My name is Goga Pečnik. Ever since childhood I have been interested in spirituality. After studying English at University, I worked as an English teacher at a secondary school for 12 years. Due to my personal problems, I became more involved with spirituality, educating myself in my homecountry and especially abroad. In 2008 I became a full-time spiritual teacher, counsellor, medium and therapist. Since then I have also kept translating New Age manuals, books and other written sources. For the last several years I have been simultaneously translating spiritual classes. I live in Celje, Slovenia, and I am ready to present Access Consciousness tools and run classes anywhere in the world. I will happily accept your invitation to come to your country. What kind of contribution can I be to you and your spiritual growth and what else is possible?

With gratitude,
Goga


Pozdrav,

Moje ime je Goga Pečnik. Rođena sam u Zenici, Bosni i Hercegovini, hrvatskim roditeljima. Od djetinjstva sam bila zainteresirana za duhovnost. Nakon univerzitetnog studija engleskog, radila sam 12 godina kao učiteljica u srednjoj školi. Zbog privatnih problema poćela sam se više baviti duhovnošću. Obrazovala sam se uglavnom u inozemstvu, sve dok 2008 godine nisam počela djelovati kao duhovna učiteljica, savjetnica, medij i terapeut. Od tada se također bavim prevođenjem ezoteričnih priručnika, knjiga i drugih pisanih izvora, a u posljednjih nekoliko godina bavim se simultanim prevođenjem na duhovnim seminarima. Živim i radim u Celju, Sloveniji, a spremna sam predstaviti alate Access Consciousnessa i voditi seminare bilo gdje na svijetu. Sa veseljem ću primiti vaš poziv da dođem u vašu državu. Kakav doprinos mogu biti za vas i vaš duhovni razvoj i šta je još moguče?
Sa zahvalnošću,
Goga

View All Upcoming Classes

Next Upcoming Classes

Date Event Facilitator Host Location Medium
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

No classes to display.


“Be the change you wish to see in the world.”

- Mahatma Gandhi