Lavinia Ulmeanu

Lavinia Ulmeanu

Bine ai venit în lumea visătorilor!

Cine sunt eu? O visătoare, romantică și pragmatică în același timp, un om care nu s-a potrivit niciodată în acestă realitate, în familia ei, o căutătoare neobosită și încăpățânată, curioasă și timidă în același timp, o ființă care nu renunță niciodată la visurile ei chiar dacă uneori viața o trântește la pământ. Sunt un om care renaște din propria cenușă întotdeauna și iubește să se re-creeze iar și iar, știind că există mereu ceva mai bun, mai frumos, mai măreț!

Numele meu: Lavinia Ulmeanu. Sunt BF, AFF, BPF, scriitoare și life coach. Nu îmi place foarte mult să vorbesc despre mine, însă te las pe tine să descoperi citind printre rânduri …

Am căutat peste tot ceva, acel ceva care să-mi aducă liniște, bucurie, și relaxare fără să-mi ascult vocea interioară care-mi spunea neîncetat: toate sunt în tine, sunt aici, ești tu! Lasă-le să se manifeste! Doar alege să fii cine ești TU cu adevărat și vei avea tot ceea ce cauți!

Mi-am căutat locul peste mări și țări încercând să mă potrivesc undeva sau cu cineva și am eșuat de fiecare dată pe terenuri aride, fără să știu că locul meu nu este niciunde ci este peste tot. Cât despre oameni am învățat târziu că nu este nevoie să te potrivești cu nimeni. Când ești tu oamenii potriviți apar de niciunde și unii nu mai vor să plece niciodată de lângă tine.

M-am pierdut pe mine căutând iubirea ideală, perfecta, de poveste care să mă împlinească fără să-mi recunosc că acea iubire era necesar mai întâi să mi-o ofer mie. Am tăiat părți din mine căutând să fiu aleasă de oameni care nu aveau cum să mă aleagă. Am eușuat încercând să mă potrivesc cu ei, însă am avut succes cu a uita cine sunt eu și a mă judeca definitiv că este ceva în nergulă cu mine!

Mi-am petrecut destul de mult timp din viață alergând grăbită și nesigură între un ieri trist, banal, normal și un mâine iluzoriu și înfricoșător, mereu cu un pas înainte și un pas înapoi într-un etern conflict cu mine însămi.

Am alergat după iluzii fără să mă întreb nimic. Am făcut adevărul altora mai valoros decât adevărul meu fără să mă întreb ceva și, mai ales fără să observ că muream încet. Am suferit, am plâns și mi-am torturat corpul fără să mă întreb în a cui realitate trăiesc sau cine sunt eu când fac asta…

 

Am căutat peste tot ceva, acel ceva care să-mi aducă liniște, bucurie, și relaxare fără să-mi ascult vocea interioară care-mi spunea neîncetat: toate sunt în tine, sunt aici, ești tu! Lasă-le să se manifeste! Doar alege să fii cine ești TU cu adevărat și vei avea tot ceea ce cauți!

Am crezut orbește în bunătatea oamenilor fără să-mi dau voie să văd o clipă adevărul lor, adevăr negat chiar de ei, însă manifestat în lumea lor ca răutate, invidie, competiție, ură.

Am trait o mare parte din viața mea fără să-mi doresc să fiu în povestea aia, fără să știu dacă e viața mea sau a altcuiva, fără să știu dacă se sfârșește noaptea sau începe o altă zi.

Până când, m-am întrebat: Cine sunt eu când nu mă vede nimeni? Începe o nouă zi, am ochii deschiși și, ce mă împiedică să aleg altceva, să schimb tot ce îmi doresc să schimb, să trăiesc așa cum îmi place și să fiu așa cum iubesc să fiu? Ce?

Așa a apărut Access în universul meu. Ca răspuns la niște întrebări puse cu lacrimi în ochi. Așa am ajuns la prima mea clasă Access, o clasă de procese de corp: MTVSS. Minunatul meu corp m-a dus acolo pentru că eu alegeam să fiu inteligentă, adică să-mi ascult mintea. Era în februarie 2017.

Din acel moment toată viața mea s-a schimbat mai repede decât aș fi putut crede. Și, da cu Access, în acest an 2022 am experimentat ce înseamnă să primești mai multă schimbare decăt ești dispus să primești! Și, da ce trăiesc acum este dincolo de ce mi-am fi putut imagina că este posibil pentru mine!

Am realizat în 5 ani de Access ce nu am realizat în ultimii 15 ani. Cum devine și mai bine de atât? Oare ce altceva mai este posibil?

Nu a contat ce am câștigat sau pe cine, nu a contat ce am pierdut sau pe cine. Nu m-am oprit, nu mă oresc și merg înainte orice ar fi.

Când te saturi să te trezești dimineața și să-ți dorești să fii în altă poveste decât povestea ta… cauți și alegi altceva!

Si, atunci ajungi… acasă! Acel loc din care nu mai vrei să pleci!

Access a fost și este despre cine sunt eu cu adevărat și despre curajul de a fi cine sunt cu adevărat!

Access Consciousness este despre cine ești tu cu adevărat și curajul de a fi cine ești tu cu adevărat!

Mergem la astrolog, numerolog, citim în cărți de tarot, facem channeling să alflăm ce? De fapt să aflăm ce știm deja și refuzăm să știm că știm.

Credem în destin, soartă, karma și le facem importante, le dăm putere când, de fapt cele mai puternice forțe din univers sunt conștiința și alegerea! Nimic altceva… Iubim minciuna și urâm adevărul…când, de fapt ”adevărul te va elibera”!

Minciunile în care ajungem să credem ne distrug pe noi, corpul și viața noastră!

Întodeauna știi… și întotdeauna ai știut, ființa minunată și magică care ești TU!

Te invit cu iubire infinită și blândețe la orice eveniment, clasă sau sesiune privată facilitate de mine. Facilitez în limba română și engleză și oriunde îmi permit licențele de facilitare, în Romania sau în străinătate.

Pentru mai multe delaii accesează website-ul: https://calatoriasufletuluimeu.ro/

Dacă dorești să mă contactezi pentru o clasă în orașul tău sau țara ta, aici îmi poți scrie:

E-mail: contact@calatoriasufletuluimeu.ro

Telegram & WhatsApp: +40772.038.539

Până ne vom întâlni îți doresc zile magice, cu miracole la tot pasul, cu ușurință, bucurie și glorie!

O adolescentă eternă care nu îmbătrânește niciodată, Lavinia Ulmeanu! 

TOTUL ÎN VIAȚĂ VINE LA MINE CU UȘURINȚĂ, BUCURIE ȘI GLORIE®!

 

ENGLISH

Who am I? A dreamer, romantic and pragmatic at the same time, a being   who never fitted in this reality, in her family, a tireless and stubborn seeker, curious and shy at the same time, a being who never gives up on her dreams, even if sometimes life knocks her down. I am a person who always rises from her own ashes and loves to re-create herself again and again, knowing that there is always something better, more beautiful, greater!

My name: Lavinia Ulmeanu. I am a BF, AFF, BPF, writer and life coach. I don't really like to talk about myself, but I'll let you discover by reading in between the lines...

I have spent quite a lot of my life running hastily and uncertainly between a sad, mundane, normal yesterday and an illusory and frightening tomorrow, always taking one step forward and one step back, in eternal conflict with myself.

I chased illusions without questioning anything. I made other people's truth more valuable than my own truth without asking a question and especially without noticing that I was slowly dying. I have suffered, cried and tortured my body without asking myself whose reality I was living in or who I was when I did this…

I searched everywhere for something, that something that would bring me peace, joy, and relaxation without listening to my inner voice that kept telling me: everything you require is in you, I'm here, it's you! Let them manifest! Just choose to be who YOU ​​really are and you will have everything you seek!

I hunted for my place across lands and seas, trying to fit in somewhere or with someone and I failed each time without knowing that my place is nowhere but everywhere. As for people, I have learned late that you don't need to fit in with anyone. When you are being you, the right people appear out of nowhere and some never want to leave your side.

I lost myself looking for the ideal, perfect, story-telling love that would fulfil me without admitting to myself that that love was required from myself to myself first. I cut off parts of myself seeking to be chosen by people who had no way of choosing me. I failed trying to fit in with them, but succeeded in forgetting who I am, judging myself and deciding definitively that there was something wrong with me!

I blindly believed in the goodness of people without allowing myself to see their truth for a moment, a truth denied by them, but manifested in their world as malice, envy, competition, hatred.

I've lived a large part of my life not wanting to be in that story, not knowing  if I was living  my life or someone else's, not knowing when the night ends or another day begins.

Until I asked myself: Who am I when no one sees me? A new day begins, my eyes open, what prevents me from choosing something else, changing everything I want to change, living the way I like and being the way I love to be? What?

That's how Access came into my universe. In response to some questions, asked with tears in my eyes.That's how I got to my first Access class, a body process class: MTVSS. My wonderful body took me there, because back then I was choosing to be “smart”, to listen to my mind. It was in February 2017.

From that moment my whole life changed faster than I could have ever imagined. And, yes, with Access, in this year 2022, I experienced what it means to receive more change than you are willing to receive! And, yes what I am living now is beyond what I could have ever imagined possible for me!

In 5 years of Access, I achieved what I had not done in the last 15 years. How does it get even better than that? What else is possible?

It didn't matter what I gained won or who, it didn't matter what I lost or who. I didn't stop, I don't dare stopping and I will continue going forward no matter what.

When you're tired of waking up in the morning and wishing you were in a story different to yours… look for and choose something else!

And then you will arrive... home! That place you don't want to leave!

Access was and is about who I really am and the courage to be who I really am!

Access Consciousness is about who you really are and the courage to be who you really are!

We go to astrologers, numerologists, we read tarot cards, we do channelling, to find out what? Actually, to find out what we already know and refuse to know that we know it.

We believe in destiny, fate, karma and make them important, we give them power when in fact the most powerful forces in the universe are consciousness and choice! Nothing else... We love lies and hate the truth... when in fact "the truth will set you free"!

The lies we come to believe destroy us, our bodies and our lives!

You always know…and always have known, wonderful and magical being that is YOU!

I invite you with infinite love and gentleness to any event, class or private session facilitated by me. I facilitate in Romanian and English wherever my facilitation licenses allow, in Romania or abroad.

For more details, visit my website: www.calatoriasufletuluimeu.ro

If you want to contact me for a class in your city or country, you can contact me here:

E-mail: contact@calatoriasufletuluimeu.ro

Telegram & WhatsApp: +40772.038.539

Until we meet, I wish you magical days, filled with miracles at every step, with ease, joy and glory!

An eternal teenager who never ages, Lavinia Ulmeanu!

ALL OF LIFE COMES TO ME WITH EASE, JOY AND GLORY®

{{showBio2?"Read Less":"Read More"}}

Next Upcoming Classes

Date Event Facilitator Host Location Format
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.PopHostDisplayName}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

No classes to display.


“Nimeni nu poate fi vindecat de ceea ce iubește! No one can be cured by what they love!”

- Natașa Alina Culea

{{message}}