שלושה ימי קורס גוף

מה אם הגוף שלך הוא מצפן או מדריך לסודות, למסתורין ולקסם של החיים?
קורסי הגוף נועדו לפתוח דיאלוג וליצור אחווה ושיתוף עם גופך שיאפשרו לך ליהנות מהגוף שלך במקום להיאבק נגדו ולהתעלל בו.