טלקול של סינתזה אנרגטית של האחדות

אתה מוזמן לחוויה, גילוי שנקרא סינתזה אנרגטית של האחדות, או ESC, עם ד"ר דיין היר. זה מרחב, הדהוד, ממקום בו לא תצטרך לשפוט ולא תצטרך להפוך אותך או מישהו אחר ללא בסדר. ולא יהיה עליך להיות נפרד מאף אחד ומשום דבר יותר זו אחדות - וזה המרחב להיות מי שהינך