בחירה של אפשרויות


הקורס 'בחירה של אפשרויות' (COP), הוא המקום בו אתה מתחיל לראות מה למעשה אפשרי עבורך והמקום בו אתה מתחיל להכיר בזה שהבחירה שלך לבדה, היא כל מה שנדרש כדי ליצור את זה

 

*Our videos are subtitled into several languages. Click settings in the lower right corner of the video to turn them on and to select language.

החיים שלך לא חייבים להיות סביב מגבלה יותר.הם לא חייבים להיות סביב ליצור שוב את הדבר המוכר והישן. יכולה להיות לך את המודעות של איך באמת היית רוצה שהחיים שלך יהיו ובקורס 'בחירה של אפשרויות', תקבל את הכלים שיעצימו אותך לבחור בזה וליצור את זה

בחירה היא ההתחלה של כל יצירה. בכל פעם שאתה בוחר, משהו מופיע בחיים שלך, בשל הבחירה שעשית. אין בחירה נכונה או שגויה. יש רק בחירה.

הבחירה שלך יכולה לשנות את הכל. האם אתה מוכן להתחיל את מסע הבחירה? האם אתה מוכן למעשה לחיות בשאלה של מה עוד אפשרי?


משך

3 ימים

תנאי קדם

היסודות

  • עליך למלא את דרישת הקדם הרשומה מעלה עם כל מנחה בתוך 12 החודשים שקדמו לתאריך תחילת הקורס  
    או
  • עליךלהשלים את דרישת הקדם הרשומה מעלה בכל עת עד למועד תחילת הקורס, ובנוסף, להשתתף בקורס (3 ימים ויותר) או סדרת טלקול מלאה עם גארי דגלאס או ד"ר דיין היר ב - 12 החודשים שקדמו לתאריך תחילת הקורס

מחיר

מחיר מלא: כולל הקלטה של הקורס בפורמט MP3 

מחיר חוזר: תקבל מחיר חוזר לקורס זה, אם השתתפת ב'בחירה של אפשרויות' (COP) במהלך 12 החודשים שקדמו לתאריך תחילת הקורס 

מחירים אחרים: ילדים מתחת לגיל 15 מוזמנים חינם, יחד עם מבוגר משלם, או בתיאום עם המנחה. בני-נוער בגילאי16-17 משלמים חצי מחיר. 

מחירון בינלאומי תקף.


Class Details

VENUE
Embassy Suites by Hilton - Denver Downtown
1420 Stout Street
Denver, CO 80202
Phone: 720.587.0969

We have a special rate at Embassy Suites of $159/night if you book by January 17th. Please go HERE to book this rate.

QUESTIONS?
Please contact your host team for the LIVE class

Heather Nichols | heathernichols@accessconsciousness.com
Megan Hill | Megan@accessconsciousness.com
Maggie Emerson | accessmaggie@gmail.com
Desiree Dodson | releasingsudios@gmail.com

 

Desire more details for the LIVE class? Click HERE 


This class is also available in AUDIO LIVE!
 Register for AUDIO LIVE