Foundation

היסודות

קורס זה מוחק את יסודות המגבלה שחשבת שאתה צריך לחיות מתוכה כאילו שאין לך בחירה אחרת.! הקורס מועבר בכל רחבי העולם על ידי מנחים מוסמכים של אקסס ומהווה 4 ימים אינטנסיביים של חקירה של - מה עוד אפשרי. קורס היסודות יוצר בסיס למודעויות שטרם השתמשת בהן בחיים שלך!

קורס היסודות העולמי עם גארי דגלאס וד"ר דיין היר

<dir="rtl"> פעם או פעמיים בשנה, גארי דגלאס המייסד של אקסס קונשסנס, וד"ר דיין היר, השותף היוצר כותבים מחדש את קורס היסודות, באירוע גלובלי, עם משתתפים מכל העולם, גם באופן פיזי באולם וגם באונליין זוהי חקירה אינטנסיבית בת ארבעה ימים, של מה שעוד אפשרי שעדיין לא השתמשת בו בחייך. הימים האלו מאפשרים לך את היכולת לבחור דברים אחרים לגמרי ממה שיכולת לבחור קודם לכן.