היסודות

קורס זה מוחק את יסודות המגבלה שחשבת שאתה צריך לחיות מתוכה כאילו שאין לך בחירה אחרת.! הקורס מועבר בכל רחבי העולם על ידי מנחים מוסמכים של אקסס ומהווה 4 ימים אינטנסיביים של חקירה של - מה עוד אפשרי. קורס היסודות יוצר בסיס למודעויות שטרם השתמשת בהן בחיים שלך!