יצירה של עושר עם גארי דגלאס ודיין היר


איזה כישרון יש לך, שאם תשתמש בו, ייצור עבורך את העושר שאתה לא חושב שיכול להיות לך?

רובכם נמנעים מהכישרון הזה. רובכם מסרבים לבחור בו. במקום זה, אתם מנסים להתאים את עצמכם לכל האחרים בסביבה שלכם ולקבל כסף בדרך שבה כולם מקבלים, לא בדרך שבה אתם יכולים לקבל אותו.


דרישות קדם

עלות

מחירון לפי מדינה וגיל תקף.
כל המחירים כוללים הקלטות בפורמט MP3 של הקורס/טלקול
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.

 


We are sorry, there are no current matching classes or events found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}}
Medium
{{medium.eventMediumName}}