מעבר לסטריאוטיפ


מעבר לסטריאוטיפ

כן או לא?


דרישות קדם

קורס בחירה של אפשרויות

בחירה של אפשרויות עם גארי דגלאס, דיין היר, סימון מילאסס או ברנדון וואט בכל זמן שהוא.


בבקשה שים לב 
אתה יכול להירשם לקורס זה ואם גארי יחשוב שאתה לא באמת מסוגל לקבל את מה שהקורס מעניק, אנחנו לא נגבה ממך כסף ולגארי יש את הזכות לסירוב. תודה.

עלות

מחירון לפי מדינה וגיל תקף.
כל המחירים כוללים הקלטות בפורמט MP3 של הקורס/טלקול
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.


Please NOTE the time and dates have changed for this call!