לבחור עבור עצמך!

כמה מהחיים שלך אתה בוחר בהתבסס על מה שנכון, ועל מה שאינו "לא בסדר"? מה שטוב ומה ש"לא רע"?

מה אם תוכל לתת לעצמך את קלילות הבחירה? את הג'וי של הבחירה? ושיהיה לך את השפע והחיוניות לבחור את מה שטוב לך השנה?

אתה מוזמן לסדרה מיוחדת בת ארבעה שבועות עם מנחי בחירה של אפשרויות סימון מילאסס וברנדון וואט שיתנו לך את הכלים ליצור חיים מאד אחרים ב-2020!

מתחילים ב-27 בינואר - ארבע שיחות זום במהלך ארבעה שבועות עם סימון מילאסס וברנדון וואט שיחקרו ויגלו איך להשתמש בכלים של אקסס קונשסנס כדי לבחור עבור עצמך ועבור אפשרויות!


דרישות קדם

להיות חי

עלות

את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.


We are sorry, there are no current matching telecall series found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}}
Medium
{{medium.eventMediumName}}