לשים סוף למאבק, ליצור את האפשרויות


לשים סוף למאבק, ליצור את האפשרויות - עם גארי דגלאס וד"ר דיין היר


דרישות קדם

קורס היסודות

עלות

מחירון לפי מדינה וגיל תקף.
כל המחירים כוללים הקלטות בפורמט MP3 של הקורס/טלקול
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.


Please note there is a new start date

Call 1:
Aug 19 | Your time in the world

Call 2: Aug 20 | Your time in the world

Call 3: Aug 23 | Your time in the world