לצעוד בעקבות כדי ליצור את הריקוד של מציאות טובה יותר


איפה אתה צריך ללמוד לעקוב אחרי הפרטנר שלך, איפה אתה צריך ללמוד
להוביל את הפרטנר שלך, ואיפה אתה צריך ללמוד לעמוד לבד
ועדיין לרקוד סטפס על ראשי אנשים?


משך

3 שיחות  
2 בפברואר הזמן שלך בעולם
3 בפברואר הזמן שלך בעולם
4 בפברואר הזמן שלך בעולם

דרישות קדם

קורס יסודות

עלות

מחירון לפי מדינה ומחירון לפי גיל בתוקף.
כל המחירים כוללים הקלטות בפורמט MP3 של הקורס/טלקול
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה


 

We are sorry, there are no current matching telecall series found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}} Medium
{{medium.eventMediumName}}