SUSTAV CIJENA ACCESS CONSCIOUSNESSA®


Access Consciousness ima nekoliko načina da promijeni i prilagodi punu cijenu za svoje tečajeve i proizvode kako bi dostigli vašu konačnu cijenu. To znači da vaša cijena može biti kombinacija primijenjene cijene i da vaša cijena za tečaj ili proizvod može biti drugačija od cijene za nekog drugog.

Važno: Morate biti prijavljeni u svoj račun kako biste primili svoju cijenu za tečajeve ili proizvode. Ako kupujete kao gost (bez da ste prijavljeni), možda ćete platiti punu cijenu.

OPISI RAZNIH CIJENA*


GLOBALNA CIJENA

Globalna cijena je sustav dizajniran da ostvari dosljedne i pravedne cijene diljem svijeta za četiri tečaja Access Consciousnessa: 

Ova četiri tečaja vode certificirani voditelji i cijene su podijeljene po zemljama u lokalnoj valuti. Npr. tečaj Access barsa u Francuskoj može imati cijenu od 300 EURA, a u Češkoj republici može biti 6.200,00 CZK (češka kruna).

Globalne cijene se ažuriraju obično jednom godišnje.

CIJENE PO ZEMLJAMA

Cijene po zemljama su dugotrajan dar, darežljiv doprinos suosnivača Access Consciousnessa Garyja Douglasa i dr. Daina Heera kako bi pomogli klijentima s razlikama u prijevodu valuta diljem svijeta.

Kako funkcionira: Za neke klijente Access Consciousness odvaja dio pune cijene u odnosu na stopu konverzije valute njihove zemlje. Npr. zemlja A može biti na 80% što znači da kad se osoba iz zemlje A registrira za tečaj, njihova cijena može biti 80% pune cijene. Za neke zemlje, kao npr. SAD, vrijedi 100% što znači da se cijene po zemljama ne odnose na njih.

Cijene po zemljama mogu biti dostupne i za neke proizvode u trgovini, iako ne za sve proizvode.

Cijene po zemljama se obično ažuriraju jednom godišnje.

CIJENE ZA PONAVLJANJE

Cijene za ponavljanje se mogu odnositi na cijenu tečaja kada klijent ponovo sudjeluje na istom tečaju, unutar određenog broja mjeseci. Npr. klijenti često sudjeluju na tečaju Izbor mogućnosti svake godine i plaćaju 50% od pune cijene.

Postotak i trajanje variraju s različitim tipovima tečajeva. Obratite pažnju da se cijene za ponavljanje ne odnose na sve tečajeve.

Cijene za ponavljanje se mogu odnositi i na neke proizvode u trgovini, npr. kad je proizvod snimka tečaja uživo i kupuje se unutar 12 mjeseci od sudjelovanja na drugom, sličnom tipu tečaja.

CIJENE ZA SKUPINU TEČAJEVA

Cijene za skupinu tečajeva je kad klijenti sudjeluju na primarnom tečaju i prime posebnu cijenu kad sudjeluju i na sekundarnom tečaju.

Npr. tijekom tečaja Izbor mogućnosti (primaran), dr. Dain Heer može imati tečaj s posebnom temom (sekundarni), koji je zakazan za prvu večer. Sudionici Izbora mogućnosti onda mogu sudjelovati i platiti 50% navedene cijene večernjeg tečaja. Imajte na umu da se cijena za skupinu tečajeva ne odnosi na sve sekundarne tečajeve.

CIJENE PO DOBI

Djeca od 15 godina i mlađa mogu doći besplatno na tečaj kad sudjeluju s odraslom osobom koja plaća, ili u dogovoru s voditeljem. Teenageri od 16 i 17 godina plaćaju 50% od pune cijene tečaja.

CIJENA ZA VODITELJE

Većina, ili svi, od gore navedenih cijena odnose se na tečajeve koje facilitiraju suosnivači Access Consciousnessa Gary Douglas i dr. Dain Heer.

Od voditelja Access Consciousnessa, certificiranih da vode tečajeve Access Consciousnessa, zahtijeva se da primijene gore navedene cijene, ovisno o tipu tečaja. Npr. Access Bars, Temelj, Accessov trodnevni tečaj o tijelu i Access energetski facelift zahtijevaju da se primijeni cijena za ponavljanje i cijena po dobi. Voditelji mogu omogućiti druge cijene, po svom izboru.

CIJENA ZA CERTIFICIRANJE

Cijena za certificiranje uključuje pogodbu koju neki voditelji prime od Access Consciousnessa na temelju njihovih certifikata.


Opaska Stephena Outrama, koordinatora Access Consciousnessa za globalni IT i poslovanje 

Postoji malo, ako ih uopće ima, drugih poslovanja u svijetu koja primijenjuju tako velikodušan i varirajuć raspon cijena za svoje usluge i proizvode. Gary Douglas, osnivač Access Consciousnessa mi je rekao da on jednostavno želi da ljudi dođu na tečaj, prime promjenu, izbor i mogućnost koja im je dostupna i kreirao je niz cijena da pomogne. Kroz sudjelovanje na tečajevima i aktivno primjenjivanje alata i procesa Access Consciousnessa, naše gledište o novcu se može promijeniti; cijena nečeg postaje manje važna, nadiđe je ono što to može kreirati. U međuvremenu, Access Consciousness putem svog jedinstvenog sustava cijena, želi olakšati trošak pohađenja tečajeva, istovremeno kreira vibrantno, rastuće poslovanje koje je pozivnica svim ljudima koji traže kreiranje nečeg drugačijeg u svojim životima. Ja sam uistinu zahvalan.


*Molimo znajte: svi tipovi cijena i bilo koji aspekt sustava cijena Access Consciousnessa može se promijeniti bilo kad, bez najave, odlukom Access Consciousnessa.

Zadnja ažururanje: 13. sudenog 2018.