Radosne wychodzenie z długów

Simone Milasas miała $187,000 długu kiedy zdała sobie sprawę, że musi coś zmienić. Z pomocą wymienionych w tej książce narzędzi wyszła całkowicie z długów w ciągu dwóch lat.

Czy jesteś gotowy zmienić całą swoją rzeczywistość wokół pieniędzy? Jaki punkt widzenia masz wokół pieniędzy, że gdybyś go zmienił, wykreowałoby to inną rzeczywistość dla ciebie?

WIĘCEJ


Return of the Gentleman

Can a man be honorable, kind, and caring as well as potent?

"Being a true gentleman," Dr. Dain Heer says, "is about being the greatest you can be as a man—whatever that looks like for you."

LEARN MORE

Most Recent Audio Books

Gary M. Douglas

Gary M. Douglas

Susanna Mittermaier

Linda Wasil

Gary M. Douglas, Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas

Gary M. Douglas, Dr. Dain Heer

Simone Milasas

Anne Maxwell, Gary M. Douglas, Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas

Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas

Simone Milasas


New Releases in English

Katarina Wallentin, Roser Cussó

Dain Heer, Katarina Wallentin, Nathalie Beauvois

Gary M. Douglas, Dr. Dain Heer

Dr. Lisa Cooney

Gary M. Douglas

Simone Milasas

Graeme Crosskill, Paula Breetzke

Gary M. Douglas

Heather Nichols


New Releases in German

Dr. Dain Heer, Katarina Wallentin, Nathalie Beauvois

Gary M. Douglas, Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas

Shannon O'Hara

Gary M. Douglas


New Releases In Japanese

Shannon O'Hara

Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas, Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas

Simone Milasas

Margaret Braunack

New Releases In Chinese

Gary M. Douglas, Dr. Dain Heer

Simone Milasas

Susanna Mittermaier

Margaret Braunack

Margaret Braunack


New Releases In Other Languages

Dr. Dain Heer, Katarina Wallentin, Nathalie Beauvois

Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas

Gary M. Douglas, Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas

Shannon O'Hara

Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas

Gary M. Douglas

Marilyn Bradford

Dr. Dain Heer

Margaret Braunack

Gary M. Douglas

Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas