Right Voice for You 3-Day Class


Would you like to play bigger? To get your ideas into the world? To claim your voice? To be more present and vulnerable with others? To have confidence and ease on a stage, in a boardroom or even in family conversation? 

Whether you are looking to have the competative edge in business, hone your craft on the stage, get your business into the world or have more ease in front of others, this class will allow you to master the energetics of being with a room... and fast!

Right Voice For You is a workshop like no other, inviting participants to let go of their past stories and definitions of themselves, and to show up in public (and on stage) in a dynamic, present, and powerful new way.

Using the tools of Access Consciousness, participants learn how to lower their barriers, receive from their audience, step into their potency, think on their feet and generally get out of their own way.

 • Do you know that you are here to do great things?
 • Do you know that you have ideas inside you that wish to be shared?
 • Do you ever shrink in front of others?
 • Have trouble asking for what you desire?
 • Or are you simply ready to be the rock star you truly be?
 • What if we just had to peel away all the layers that don’t allow us to see the brilliant, beautiful, authentic you?

This class is a full 3-day interactive intensive in which participants will learn to:

 • Master energy flows
 • Identify and change the obstacles that may be holding you back in your life
 • Banish stage fright and performance anxiety
 • Be totally comfortable being YOU in front of an audience of any size
 • Increase your charisma, confidence and personal magnetism
 • Adopt the beliefs, identity and attitudes of masterful speakers and performers 
 • Become the natural storyteller you truly be 
 • Quiet your mind to be totally in the present and spontaneous in your performance (and life!)
 • Walk and move in a way which will open doors for you in the world.
 • Learn to be "direct without force" and watch your life become easy!

All 3 Day Class facilitators have had extensive training with Gary Douglas.  

What other are saying about The Experience

"How does one even begin to describe the power and potency of this class?? I had NO idea what was in store for me personally, as well as all the beautiful beings that chose to come... all we knew was that it was time to bring down the barriers to showing up and being seen and heard in a way we've never experienced before....and it was AWESOME!!!!!" Karolyn McKinley

"Since the class I feel very different. I can feel a softness, space and peace inside me which I don't remember before. I also feel in touch with a potency and a willingness to way more just "go for it" with my life and what I know is possible in the world! My body feels even more delicious and yummy - just walking down the street feels delicious, and wonder how much more yumminess I can have with dance!" Fiona Cutts

"Right Voice For You really creates the space to have people choose something new. It’s unlike any other class I've come across in Access or anywhere!" Laurie Stansberry

"Thank you again for the amazing Right Voice For You class! I think my invisibility shield is down. I had more people strike up conversations with me as I traveled home than in just about all my previous life travel combined. And I enjoyed chatting with them with ease. My husband is noticing a big change in my looks and energy. You and the class created so much space for me to choose to step into more of me that taking the leap was way more easeful than I could have imagined." Kristen T.

Thank you beautiful for Right Voice for You! Uh- as someone said yesterday- I've kind of exploded! I am having more fun, more ease with relationships, business is taking off- I created an event that is in more demand than I can meet (at the moment- creating structures to have it work for me and be a contribution) Laurie, Colorado

"Thank you so much for facilitating RVFY here. I know this was only the beginning for me and how does it get better? I am singing in my car now and really having fun applying everything I am learning on my own stage of Life. Who knew life could be so much fun!?" Eric, Colorado


 

Seminar Pravi glas za vas

Pravi glas za vas (RVFY) je specialni seminar znotraj Access Consciousnessa. Tu gre za veliko več kot le za vaš glas. Gre za to, da ste se sposobni izraziti ter v svetu pokazati takšni, kot ste in brez opravičevanja in upiranja zasijete v svojem polnem potencialu. Da ste kot VI neustavljivo privlačni in pri tem uživate v vsakem trenutku svojega življenja. In ko je v vašem življenju prisotna sreča prisotna v vsakem trenutku vašega življenja, prideta do izraza tudi vi in vaš glas.

Bi se radi igrali na večjo igro? Bi želeli, da vaše ideje eksplodirajo v svet? Da osvojite svoj glas? Da ste bolj prisotni in bolj ranljivi z drugimi? Imeti več samozavesti in lahkotnosti na odru, v sejni sobi ali celo v družinskem pogovoru?
Ne glede na to ali iščete, da bi imeli nepravično prednost v poslu, osvojiti svojo veščino na odru, pognati svoj posel v svet ali pa imeti več lahkotnosti pred drugimi, vam bo ta seminar dovolil izmojstriti energetiko tega kako biti prisotni v dvorani … in to hitro!
Pravi glas za vas je seminar, kot ga še niste videli in vabi udeležence, da izpustijo svoje pretekle zgodbe in opredelitve sebe ter se pojavijo v javnosti (in na odru) na dinamičen, prisoten in mogočen, nov način.
Z uporabo orodij Access Consciousnessa se udeleženci naučijo kako spustiti svoje pregrade, prejemati od svojega občinstva, vstopiti v svojo potenco, biti bolj okretni v svojem razmišljanju in da si nasplošno prenehajo biti sebi v napoto.
• Se zavedate, da ste tukaj, da ustvarite veličastne stvari?
• Ali veste, da imate zamisli, ki jih držite v sebi in so željne, da bi jih delili?
• Se kdaj pomanjšate pred drugimi?
• Imate težave pri tem, ko vprašate po tem, kar si želite?
• Ali pa ste preprosto pripravljeni biti Zvezda, katera resnično ste?
• Kaj če moramo le olupiti vse plasti, ki vam ne dovoljujejo videti brilijantnega, lepega in avtentičnega vas?

Ta seminar je popoln 3-dnevni interaktivni intenziv, kjer se bodo udeleženci naučili:
• izmojstriti se v energijskih tokovih,
• najti in spremeniti ovire, ki nas držijo nazaj v našem življenju,
• pregnati tremo in strah pred nastopanjem,
• biti popolnoma sproščeni s tem, ko ste VI pred občinstvom katerekoli velikosti,
• povečati svojo karizmo, samozavest in osebno privlačnost,
• prevzeti prepričanja, identiteto in obnašanje velikih govorcev, igralcev ter tistih, ki nastopajo,
• postati naravni pripovedovalci zgodb, ki resnično ste,
• utišati svoj um, da ste lahko popolnoma prisotni in spontani v svojem nastopu (in življenju!)
• hoditi ter se premikati na način, ki vam bo odprl vrata v svet,
• naučiti se, kako biti ‘direktni brez uporabe sile’ in opazovati, kako vaše življenje postane lahkotnejše!

Vabljeni na nov način delovanja in pojavljanja v svojem življenju in v svetu!