My Södergren


My Södergren

My Södergren

För Svenska, klicka på "Read More" längre ner.

For many years I have tried various forms of personal and spiritual development, ranging from ways to meditate, how I can be more feminine as a woman, think or visualize to achieve a better life ...
Around ten years ago I bacame aware of that I was despereataly trying to fit in to all these formulas and ""rules"" about how I would have to be to be spiritual, happy, true, loving, successful, etc. ... I assumed everyone else's realities and I judged myself to never get it the right way.

2006 I participated in my first Access class, that I also organized. It was the first Access Bars, Foundation and Level 1 ever facilitated in Sweden. And despite enormous resistance to this wierd and wacky tools, I continued to organize Access Consciousness classes in Sweden.
Somewhere, I knew what was in Access would make the difference for me ... And it did!
Today, I have the tools to live my life in ease, joy and glory no matter what is going on around me. I know that it is all a choice and being the question opens up the possibilities I never could have imagined... How it will be better than that?

Through the unique tools and techniques that Access have and everyday keeps on gifting me, I can make a difference in any area of my life, when ever I choose it. 
I have more FUN in my life, more ease, more money and my relationships is being created from the platform of what works for me and how I and it can contribute to the world.

BE YOU AND CHANGE THE WORLD
My whole life was going to be to help others to change their situation for the better.
During my first Access class I suddenly realized that I had a point of view that what I thought was good, would also apply to others. Woops!


So I got an insight that opened up for a phenomenal life and living...
.. If I try to change the world - what am I creating? ... A world to change ..?

Now choices and creation comes from being more of ME and through that change the world. When I chose for me, it changes the world around me;
Not on the basis that something is wrong but because the MORE IS POSSIBLE! ALWAYS!

IT'S WEIRD IT'S Wacky & IT WORKS

Access Consciousness tools and processes is the platform for the creation of the reality I would like to see in the world. They give you possibilities to choose beyond the Matrix that you once bought in  to to keep you where you always has been.

I am here for those looking for change, who want something more, who want to find something that really works. People that are wiling to be the difference even if they don't know how yet...

What would it be like to get the tools to make choices beyond preconceived ideas, habits and others realities of how you should be?

In what way may I contribute to the life and living you know is possible?Ease and joy and glory,
My Södergren
 

Under många år har jag testat olika former av personlig och spirituell utveckling, alltifrån olika sätt att meditera, hur jag kan vara mer kvinna, tänka eller visualisera för att få ett bättre liv… För några år sedan blev det så tydligt att det jag gjorde var att försöka passa in i alla dessa formler och “regler” om hur jag skulle vara för att vara lycklig, sann, kärleksfull, framgångsrik etcetera … Jag utgick från alla andras verkligheter och dömde mig själv för att aldrig riktigt få till det hela vägen.

2006 gick jag min första Accesskurs och trots enormt motstånd började jag organisera kurser för Access Consciousness i Sverige. Någonstans visste jag att det som fanns inom Access skulle gjöra den stora skillnaden... Och det gjorde det!!!
I dag kan jag leva mitt liv i lätthet, glädje och härlighet oavsett vad som pågår runt omkring. Hur blir det bättre än så?

Genom de enastående verktyg och tekniker som Access gett mig, upplever jag en så tydlig skillnad i alla områden av mitt liv.
Jag har mer KUL i mitt liv, mer pengar, uppdragen trillar in och mina relationer utgår nu ifrån vad som funkar för mig och hur jag kan bidra till världen.

BE YOU AND CHANGE THE WORLD
Hela mitt liv gick tidigare ut på att hjälpa andra att förändra sin situation till det bättre.
Plötsligt insåg jag att jag utgick ifrån det jag tyckte var bra, skulle även gälla för andra. Ops!
Så fick jag en insikt som öppnade upp för ett fenomenalt liv …
..Om jag försöker förändra världen – för vad är det då jag skapar? … En värld att förändra ..

Nu utgår mitt liv ifrån att vara mer av MIG och genom det förändra världen. När jag väljer för mig, förändras världen runt omkring,
Inte utifrån att något är fel utan för att MER ÄR MÖJLIGT! ALLTID!

IT’S WEIRD IT’S WACKY & IT WORKS

Förändringsarbete genom Access Consciousness verktyg och processer ligger till grund för allt i min verksamhet. För att ge möjlighet till val bortom det Matrix som du skapar för att hålla dig kvar där du alltid varit.

Jag finns här för dig som söker förändring, som vill något mer, som vill hitta något som verkligen funkar.

Hur vore det att få verktyg för att kunna göra val bortom förutfattade meningar, invanda mönster och andras tyckande om hur du ska vara?

Vad mer är möjligt?
Det är galet, tokigt, knasigt… och det funkar!

HUR BLIR DET BÄTTRE ÄN SÅ?

Innerlig tacksamhet,
My

{{showBio2?"Read Less":"Read More"}} View All Upcoming Classes

Next Upcoming Classes

Date Event Facilitator Host Location Medium
Date{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} Event{{occurrence.ClassTitle}} Facilitator{{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
Host{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
Location{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}} Medium
{{medium.MediumName}}

No classes to display.


“What if the world could be a place where people can be acknowledged for the gift that they are?”

- - Gary Douglas