Er Access en Kult?

Article by Chutisa Bowman on the author Eric Hoffer´s (The True Believer) definitions and differences of cults, mass movements and practical organizations. "An organization is a cult if the vigor of an organization stems from the propensity of its followers for united action and self-sacrifice. Access Consciousness empowers people to know that they always have their own choice. It is about awareness, choice and possibilities, not exclusion. According to Hoffer, cults cannot do this, because if they do they will destroy themselves if they allow individuals to have self-interest, choice and awareness." Read the full article here.

Er Access en Kult?

Av Chutisa Bowman

Som Access Fasilitator blir jeg ofte spurt “Er Access Consciousness en kult (english ‘cult’)?” Dette har inspirert meg til å undersøke hva en kult virkelig er og hvorfor noen mennesker har en intens angst og stor bekymring om kulter.

Hver gang noen snakkerom kulter, stiller jeg et enkelt spørsmål: “Akkurat hva mener du med begrepet ‘kult’?” Jeg har funnet ut at når de fleste tenker på “kult”, så tenker de ofte på lukkede hellige grupper ledet av karismatiske ledere med andektige følgere, med trossystemer og praksiser som er ansett som unormal eller bisarr. 

For noen mennesker maner ordet ‘kult” frem bilder av merkelig kledde mennesker med barberte hoder som danser og synger på et travelt gatehjørne, eller en liten samling av ekstremister som murer seg inne på et avsidesliggende gårdsbruk. Det kan mane frem bilder av en gruppe mennesker som isolerer seg fra venner, familie, og til og med samfunnet, eller religiøse grupper som engasjerer seg i farlige, kriminelle, uetiske og uærlige praksiser. 

Begrepet “kult” er ofte løselig brukt av mange som muligens ikke er fullt bevisst på dens mening og betydning. De fleste tror en kult er noe negative som avviker fra begrensningene av offentlighetens oppfatning av hva som er “normen” eller hva som defineres som “sosialt bra”. Den negative oppfatningen av en kult i dag henviser til en spirituell gruppe som har en rar, merkelig eller bisarr tro, som er høyst kontrollerende og som engasjerer seg i kriminelle praksiser. Mange ideer rundt definisjonen av en kult er skapt av mediene.

Så, hva er egentlig en kult?

I sin originale form er ordet “kult” ikke nedlatende ment. Ordet kult kommer fra det franske ordet culte, har sine røtter i det latinske ordet cultus, og betyr “omsorg” og “tilbedelse”. Denne ideen stammer fra det latinske ordet cultus -the siste partisipp av colere, som betyr “å kultivere”. Ordet ble brukt i betydning av “å tilbede eller gi referanse til en guddom”.

World Book Encyclopedia forklarer at “tradisjonelt henviste begrepet kult til enhver form av tilbedelse eller rituell observasjon”. Med dette kriteriet kan alle spirituelle og religiøse organisasjoner bli klassifisert som kulter. Innenfor akademiske tekster finner vi for eksempel regelmessig at den tidlige kristne kirken ble henvist som en kult, eller referanser til ting som Kulten av Jomfru Maria. I generell bruk i dag har ordet “kult” fått en annen mening. Ingen av de originale definisjoner er hva folk tenker på når de anklager en gruppe om å være en kult.

Siden mid-1900-tallet har publikasjoner om kulter forandret meningen av begrepet..... kult har fått mye mer forringende, negative og fordømmende betydninger. I dag bruker mange mennesker begrepet for å henvise til en bevegelse eller en gruppe som de betrakter som ikke-standard eller anser som farlig. Vanligvis inkluderer dette det politistyrker anser som farlige eller destruktive kulter (slik som de som promoterer drap, overgrep eller selvmord).

Før vi utforsker spørsmålet “Er Access Consciousness en kult?”, la oss ofre en tanke ikke bare til World Book Encyclopedia definisjonen, men også hva ledende kommentatorer på området kulter og naturen av massebevegelser sier. En av disse lederne, Eric Hoffer, forfatter av bestselgeren “The True Believer” fastholder at “en kult (massebevegelse) tiltrekker og holder på sine følgere ikke pga sine doktriner og løfter, men pga tilfluktsstedet det tilbyr fra angsten, kjedeligheten og meningsløsheten av en individuell eksistens”. 

Likevel anerkjenner han at noen bevegelser er bra, mens andre ikke er det. Han ser bare på karakteristikkene og taktikkene, ikke moralen av bevegelsen. Boken dykker ned i psykologien av de frustrerte og utilfredse, de som vil ivrig ofre seg for hvilken som helst sak som kan gi deres meningsløse liv noe form for viktighet. De misfornøyde forsøker å miste seg selv i disse bevegelsene ved å adoptere den fanatiske oppførselen som, ifølge Hoffer, i grunnen er en flukt fra seg selv. Hoffer påpeker at “For de frustrerte tilbyr en massebevegelse (kult) erstatninger enten for hele selvet eller for elementene som gjør livet holdbart og som de ikke kan fremmane på egenhånd”.

Etter å ha studert boken ‘The True Believer’ fikk jeg større klarhet og bevissthet rundt den ultimate forskjellen som setter Access Consciousness vekk fra som blir definert som en kult av offentligheten, media og politistyrker. Når man anvender Hoffers definisjon så er Access Consciousness det han i sin bok beskriver som en “praktisk organisasjon”. Eric Hoffer beskriver også kontrasten mellom en praktisk organisasjon og en kult, best oppsummert i hans egne ord:

“Det finnes en fundamental forskjell mellom tiltrekningskraften av en massebevegelse, og tiltrekningskraften av en praktisk organisasjon. Den praktiske organisasjonen tilbyr muligheter for selvutvikling..... På den andre siden tiltrekker og skaper en massebevegelse (kult) følgere ikke fordi den kan tilfredsstille ønske for selvutvikling, men heller fordi den kan tilfredsstille lidenskapen for selv-avsvergelse. En kult tilbyr erstatninger enten for hele selvet eller for elementene som gjør livet holdbart og som de ikke kan fremmane på egenhånd”.

Blant Hoffers innsikter om massebevegelser (kulter) var at de gir et utløp for mennesker deres individuelle betydning er ynklig i verdens øyne og -enda viktigere -i sine egne øyne.

Fra Hoffers standpunkt er Access Consciousness virkelig en praktisk organisasjon siden den handler om å fasilitere bevissthet, awareness, viten og selvutvikling. Målet til Access Consciousness er å styrke invidider til alltid å vite at de vet, og å vite at de kan velge å ta steget ut i storheten de virkelig er. Access Consciousness tilbyr ikke en erstatning for det Hoffer beskriver som “hele selvet” siden den styrker deg til å fremkalle dine egne ressurs, bevissthet og indre viten.

Eric Hoffer sier videre at en organisasjon er en kult hvor handlekraften til organisasjonen stemmer fra deres følgeres tendens til samlet aksjon og selvoppofring, best oppsummert i hans egne ord: “Hovedinteressen av en massebevegelse (kult) er å fostre, perfeksjonere og forevige en fasilitet for samlet aksjon og selvoppofring.... enhver gruppe eller organisasjon som prøver av en eller annen grunn å skape og vedlikeholde en kompakt enhet og en konstant beredskap for selvoppofring vanligvis manifesterer særegenhetene av en massebevegelse (kult)”.

I motsetning er handlekraften og veksten av Access ikke avhengig av sin kapasitet til å fremkalle og tilfredsstille lidenskapen for å avsverge selvet. Istedenfor oppfordrer den mennesker å generere deres prioritering for selvutvikling. Faktisk inspirerer den mennesker å være villig til å tillate seg å komme først i deres liv, og slutte å gjøre andres behov, ønsker og begjær til kilden for skapelse. Hva Access Consciousness gjør er å levere verktøy og innsikt som styrker mennesker med den bevisstheten at de oppfatter, vet, er og mottar alt uten begrensninger. Access Consciousness styrker mennesker til å vite at de alltid har valg. Det handler om oppmerksomhet, valg og muligheter, ikke eksklusjon. I følge Hoffer kan kulter ikke gjøre dette, fordi det ville ødelegge dem om de tillot individene til å ha selv-interesse, valg og bevissthet.

Hoffer anslår i boken sin at “en massebevegelse er nødt til å tape mye når den slipper sin kollektive kompakthet og begynner å innstille selvutvikling som en legitim form for aktivitet... Det samme er sant for religiøse og revolusjonære organisasjoner: om de utvikler seg til massebevegelser avhenger mindre av doktrinene de predikerer og programmet de tilbyr og mer på graden av deres opptatthet med ensformighet og beredskapen for selvoppofring”.

Ut fra dette synspunktet kan ikke Access Consciousness ha suksess og utrette noe som en kult siden den ikke krever at mennesker ofrer selvet eller har villigheten til å oppløse selvet ved å miste deres individuelle forskjeller i en kompakt kollektiv helhet. Hoffer understreker at for å bli del av en kult og en kompakt helhet må kultmedlemmene unnvære mye. Kulten krever at de gir opp privatliv, individuell bedømmelse, og ofte individuelle eiendeler. De må bli en følger (en sann troende) og leve livet ut fra kultlederens synspunkt. I motsetning til det er Access grunnleggeren ikke interessert i å samle følgere. Han er interessert i å styrke og sier at å få andre til å følge en leder er ikke lederskap. Det er en forskjell mellom en som tar kommandoen, og en som er en leder. Kulter tar kommando over ditt liv. En sann leder er en som vet hvor de går og inviterer deg til å bli med om du velger. Og om du ikke velger, så er det ditt valg. 

I tillegg kan ikke Access Consciousness forplante seg suksessrikt som en kult siden den oppfordrer mennesker til å være bevisst og vite og anerkjenne at ‘Ingen og ingenting er mer verdifull enn din bevissthet og ditt valg og mest av alt å aldri oppgi ditt synspunkt for noen andre’. Access Consciousness krever ikke at du tar synspunktet om noe som helst. Det krever ikke at du tror på noe som helst. Du trenger ikke engang å tro på at verktøyene til Access Consciousness virker for å kunne lære og anvende dem med suksess. Det fasiliterer deg til å finne ut hva ditt synspunkt er, siden du er den som vet alt om ditt liv og hva som er riktig for ditt liv. Access rådgir deg bare å gi opp et synspunkt om du opplever at det er en begrensning. Access Consciousness har ingen svar, bare spørsmål. Access Consciousness oppmuntrer deg til spørre: Hva om synspunktet du har ikke trenger å være en begrensning? Hva om synspunktet du har er en mulighet?

So.... Er Access Consciousness en kult eller er det en kilde for styrke?