The Foundation with an Advanced Facilitator

Denne klassen bryter opp fundamentet av begrensning du trodde du måtte leve fra som om du ikke har noe valg! Den blir fasilitert av sertifiserte Access fasilitatorer rundt om i verden og er en 4-dagers intensiv oppdagelsesreise av hva mer som er mulig. Klassen skaper oppmerksomhet rundt fundamentet av bevissthet som du ikke har brukt i livet ditt enda!