ERKLÆRING VEDR. DATAVERN

Last updated: February 16, 2021.

DEN JURIDISKE ENHETEN SOM INNHENTER DATA ER:

Access Consciousness, LLC
406 Present Street
Stafford, Texas 77477

USA

Med samarbeidspartnere:

PERSON MED ANSVAR FOR DATAVERN:

Katarina Wallentin, Sverige
Telefon: +353 857 131 600

Som samarbeider med følgende globale team: 

 • Stephen Outram, Australia
  Telefon: +61 7 2111 5370
 • LeAnn McLaughlin, USA
  Telefon: +1 805 284 9489
 • Paul Kearney, Irland
  Telefon: +353 857 131 600

 


1. HVA SLAGS DATA LAGRER VI?

Vi lagrer alle de dataene vi behøver for å opprettholde våre forhold til kunder og klienter. Disse dataene omfatter nedtegnelser som inkluderer fullt navn, e-postadresse og land, til mer omfattende nedtegnelser som inkluderer fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse hjem og til jobben, samt opplysninger om tilknyttede personer.

Til skattemessige formål, hvis du går på et kurs eller kjøper et produkt, lagrer vi skatte- eller momsnummer og alle dataene vi behøver for å kunne utstede en korrekt faktura i alle jurisdiksjonene der vi opererer.

I tillegg, hvis du går på et kurs eller kjøper et produkt, vil vi også holde oversikt over den transaksjonen for å kunne vurdere om du oppfyller vilkårene for kurs på høyere nivå og for å kunne sjekke om du oppfyller kravene til å bli en Access Consciousness-fasilitator.

Vi vil også holde oversikt over din sertifisering for å kunne levere alle tjenestene som er avtalt i vår Sertifiserte Fasilitatoravtale, og for å gjøre det mulig for deg å gjennomføre din virksomhet som avtalt med oss.

Vi kan lagre både leveringsadressen din, for levering av produkter, og din faktureringsadresse, som kan brukes til å bekrefte kredittkortbetalinger eller andre betalingsmåter.

2. HVORFOR LAGRER VI DINE DATA?

Vi lagrer dine data for å kunne tilby de tjenestene vi tilbyr fritt, og for å oppfylle våre kontraktfestede forpliktelser med våre kunder og klienter.

Personlige data lagres for å kunne sende deg informasjon, gratis prøver, produkter og registrere deg for å ta klasser og for teleklasser.

Ved å holde oversikt over produktene du har kjøpt, og de kursene og fjernoppringningene du har deltatt i, kan vi sjekke dine forutsetninger for framtidige kurs på høyere nivå, og - så framt du er interessert - for å bli Access Consciousness-fasilitator. Dersom du er interessert i å bli Access Consciousness-fasilitator, trenger vi å vite hvilke kurs og opplæringsprogrammer du allerede har fullført for å bli kvalifisert som en fasilitator.

Nedtegnelser av kurs og teleklasser lagres og distribueres, slik at klienter og kunder skal kunne gå tilbake til og få repetert kurs og teleklasser de har deltatt på. Etter de nevnte kursene og fjernoppringningene, blir opptakene også omgjort til produkter som selges i butikken.

De dataene vi har lagret om deg setter våre systemer i stand til å betjene deg på en bedre måte. Når du f.eks. registrerer deg for å ta klasser, behøver du ikke å fylle inn detaljerte opplysninger om deg selv hver gang. Vårt system vet dessuten hvilke kurs du har deltatt på tidligere og kan benytte dine data for å tilby bestemte prisfordeler.

Vi lagrer dessuten data som gjelder dine kjøp fra Access Shop. Noen av dine kjøp kan bidra til at du er kvalifisert til å delta på andre kurs på høyere nivå, og visse produkter kreves hvis du velger å bli fasilitator.

3. HVEM HAR ADGANG TIL DINE DATA?

Hos Access Consciousness er de personene som har tilgang til dine data de som krever at disse dataene skal kunne oppfylle våre kontraktfestede avtaler med våre kunder og klienter. Disse personene kan omfatte vårt kommunikasjons- og markedsføringsteam, våre arrangementarrangører, administrative ansatte og leverandører. Dersom du er en Access Consciousness-fasilitator, vil i tillegg støtteteamene for de ulike gruppene av fasilitatorer få tilgang til dataene dine for å kunne gi deg den støtten og informasjonen du trenger for din virksomhet som en uavhengig kontraktfestet leverandør.


I tillegg krever outsourcing av spesialiserte oppgaver innen IT og regnskap noen ganger at vi må gi konsulenter tilgang til dine data når og hvor dette er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser overfor offisielle myndigheter eller for å utvikle og forbedre våre tjenester.

I tillegg til vårt interne team og de eksterne byråene vi arbeider med, får alle Access Consciousness-fasilitatorer som er oppført på vår nettside tilgang til dine grunnleggende data (fullt navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer) når du melder deg på en av deres kurs gjennom vår generelle nettside www.accessconsciousness.com. Dette gjelder kurs der en møtes ansikt til ansikt, teleklasser og nettbaserte kurs, i tillegg til kurs som tilbys live via lyd- og live-streamede kurs.Vennligst vær klar over følgende: En fasilitator får tilgang til dine grunnleggende data kun når du melder deg på en av hans/hennes kurs. Fasilitatoren har ikke tilgang til din historie for deltakelse på kurs eller kjøp av produkter eller ditt skatte- eller momsnr. 4. DELER VI DINE DATA?

Som nevnt overfor, deler vi dine data med Access Consciousness-fasilitatorer som du velger å melde deg på et kurs hos. Siden alle våre fasilitatorer er uavhengige leverandører med lisens, har vi på plass underkontrakter som gjelder deling av data for å kunne dele data med dem. 

Access Consciousness er et franchise-system som bruker et felles verdensomspennende markedsføringsverktøy via sitt nettsted www.accessconsciousness.com.

Vennligst vær klar over følgende: 
Vi deler ikke dine data med fasilitatorer som du ikke har gått på kurs hos.
Alle fasilitatorer/underleverandører er forpliktet gjennom samme avtale om datavern som vi følger. 5. HVOR LENGE LAGRES DATAENE?

Vi fortsetter å lagre dataene så lenge som ... • Vi har et forhold til deg som kunde, klient eller interessert part 

 • Vi er forpliktet gjennom lov til skattemessige formål
 • Til du melder deg ut eller ber oss om å slette informasjonen din6. HVILKE DATAVERNRETTIGHETER HAR DU SOM KUNDE?

Som kunde har du rett til: • Å betjene din e-post eller betalte abonnement

 • Rette hvilken som helst og all informasjon vi har lagret

 • Å be om nærmere opplysninger vedr. dataene vi har lagret angående deg

 • Å be om sletting eller begrensning av mengden lagrede data.Hvis du vil oppdatere, endre eller rette data, vennligst gi oss beskjed ved å kontakte oss på denne e-postadressen: datacontroller@accessconsciousness.com

Hvis du vil bli slettet fra databasen, vennligst kontakt oss her: datacontroller@accessconsciousness.com

7.  ER KUNDER NØDT TIL Å OPPGI SINE DATA?

Ja, som kunde eller klient må du oppgi de dataene vi trenger for å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser innenfor de ulike tjenestene vi tilbyr. Avhengig av hva du henvender deg til oss for, vil vi be deg om å oppgi informasjon som kan omfatte ditt fulle navn, e-postadresse og land til mer omfattende detaljer, inkludert fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, bostedsadresse og jobbadresse, samt opplysninger om tilknyttede personer.

8. INFORMASJONSKAPSLER, PROFILERING OG AUTOMASJON 


Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt enkelt å bruke og brukervennlig. En pop-up vises første gang du besøker nettstedet vårt, og der står det at vi bruker informasjonskapsler og at du ved å fortsette godtar at vi legger informasjonskapsler igjen i datamaskinen din. I prosessen vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din, slik at du ikke vil se pop-upen hver gang du besøker nettstedet.

Vi utfører ikke noen form for automatisert profilering. Noen ganger vil vi sjekke hvilke emner en kunde kan være interessert i, basert på hans/hennes tidligere valg av klasser eller produkter.

Vi deler ikke dataene dine med noen eller selger dem til eksterne byråer. Kontroller når det gjelder forutsetninger for klasser på avansert nivå behandles automatisk.

9. HVOR LAGRER VI DATAENE DINE?

Vi bruker flere systemer for å lagre dataene dine for å oppfylle våre kontraktfestede avtaler med kunder og klienter, og det gjør oss også i stand til å operere globalt.

Generelt lagres informasjon ved hjelp av skytjenester og på datamaskiner i USA, EU og Australia. Geografiske plasseringer kan variere mellom de ulike tjenestene vi tilbyr.

10. HVORDAN BESKYTTER VI DATAENE DINE?

Access Consciousness’ medarbeidere, leverandører og de eksterne byråene vi jobber med har alle signert Avtaler om ikke å røpe konfidensiell informasjon for andre. De har også fått opplæring i datavern.


De lagrede dataene kan bare skaffes adgang til gjennom sikkerhetsbeskyttede inngangspunkter av brukere med tillatelse til å få tilgang til informasjonen. Alle Access Consciousness’ fasilitatorer/underleverandører har inngått avtaler om datavern som gjør informasjonen vi deler med dem trygg. Vi tilbyr også skriftlig og elektronisk informasjon ang. datavern som kostnadsfritt er tilgjengelig for fasilitatorer.