Wybór Możliwości


Klasa Wybór Możliwości (COP) jest miejscem, w którym zaczynasz widzieć to, co naprawdę jest dla Ciebie możliwe i gdzie zaczynasz rozpoznawać, że to Twój wybór jest wszystkim, co jest potrzebne by to wykreować. 

„Nasze filmy mają napisy w wielu językach. Kliknij ustawienia w prawym dolnym narożniku filmu, aby je włączyć, a następnie wybierz język.

Nie musisz już żyć ograniczeniami. Nie musisz w kółko kreować tego samego. Możesz mieć świadomość tego, jakiego życia naprawdę pragniesz, a na klasie Wybór Możliwości otrzymasz narzędzia, które pozwolą na łatwiejszy jego wybór i kreację.

Wybór jest początkiem wszelkiej kreacji. Za każdym razem kiedy wybierasz, coś pokazuje się w Twoim życiu z powodu tego wyboru. Nie ma dobrego ani złego wyboru. Jest po prostu wybór.

Twój wybór może zmienić wszystko. Czy jesteś gotów zacząć przygodę wyboru? Czy jesteś gotowy naprawdę żyć i być pytaniem o to, co jeszcze jest możliwe?


Wymogi wstępne

Podstawy

  • Musisz spełnić powyższe wymogi wstępne u dowolnego facylitatora w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia klasy COP.
    LUB
  • Musisz spełnić powyższe wymogi wstępne w dowolnym czasie i dodatkowo wziąć udział w klasie (3-dniowej lub dłuższej) lub pełnej serii tele-klas Gary’ego Douglasa lub Daina Heera w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia klasy COP. 

Cena

Ceny globalne oraz ceny związane z wiekiem uczestnika są uwzględniane.
W cenę wliczone są nagrania MP3 z klasy/teleklasy.
Cena indywidualna dla Ciebie jest widoczna w sekcji Billing & Payments (płatności i rozliczenia) po zarejestrowaniu.


Welcome to Noosa, Australia!

Please Note: This class is now only being facilitated by Dr Dain Heer

QUESTIONS? 
Sometimes it is easier to contact someone in person, so please don’t hesitate to ask:

  • If you are attending the LIVE class, please contact your class hosts.
  • For ONLINE questions please contact the Stream Team.
  • For more info on  LIVE TRANSLATION, please email the translations team.

LIVE Class Details

STREAM Details