Wybór Możliwości


Klasa Wybór Możliwości (COP) jest miejscem, w którym zaczynasz widzieć to, co naprawdę jest dla Ciebie możliwe i gdzie zaczynasz rozpoznawać, że to Twój wybór jest wszystkim, co jest potrzebne by to wykreować. 

„Nasze filmy mają napisy w wielu językach. Kliknij ustawienia w prawym dolnym narożniku filmu, aby je włączyć, a następnie wybierz język.

Nie musisz już żyć ograniczeniami. Nie musisz w kółko kreować tego samego. Możesz mieć świadomość tego, jakiego życia naprawdę pragniesz, a na klasie Wybór Możliwości otrzymasz narzędzia, które pozwolą na łatwiejszy jego wybór i kreację.

Wybór jest początkiem wszelkiej kreacji. Za każdym razem kiedy wybierasz, coś pokazuje się w Twoim życiu z powodu tego wyboru. Nie ma dobrego ani złego wyboru. Jest po prostu wybór.

Twój wybór może zmienić wszystko. Czy jesteś gotów zacząć przygodę wyboru? Czy jesteś gotowy naprawdę żyć i być pytaniem o to, co jeszcze jest możliwe?


Wymogi wstępne

Podstawy

  • Musisz spełnić powyższe wymogi wstępne u dowolnego facylitatora w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia klasy COP.
    LUB
  • Musisz spełnić powyższe wymogi wstępne w dowolnym czasie i dodatkowo wziąć udział w klasie (3-dniowej lub dłuższej) lub pełnej serii tele-klas Gary’ego Douglasa lub Daina Heera w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia klasy COP. 

Cena

Ceny globalne oraz ceny związane z wiekiem uczestnika są uwzględniane.
W cenę wliczone są nagrania MP3 z klasy/teleklasy.
Cena indywidualna dla Ciebie jest widoczna w sekcji Billing & Payments (płatności i rozliczenia) po zarejestrowaniu.


This class is LIVE STREAMED only from Houston, Texas.

Welcome to Choice of Possibilities Online!

QUESTIONS? 
Sometimes it is easier to contact someone in person, so please don’t hesitate to ask: