Zaklinanie Ciał: Twoje klucze do świadomego dotyku


Co by było, gdyby delikatny dotyk wykonany z życzliwością i troską, z pełną obecnościa i bez osądu mógł być tak ożywiający, że zaprosiłby zmianę i uzdrowienie do Twojego Ciała?

 

 

Kiedy ostatnio Twoje ciało zostało dotknięte w taki sposób? Kiedy ostatnio Ty pozwoliłeś sobie dotykać kogoś w taki sposób? Gdzieś, w jakiś sposób, sztuka świadomego dotyku została zagubiona.

Ta klasa jest początkiem odkrywania na nowo i odzyskiwania tego dla nas wszystkich: JAK DOTYKAĆ CIAŁ. Wyobraź sobie, gdybyś mógł zmienić cały świat drugiej osoby jednym objęciem? Albo gdyby Twój się zmienił pod delikatnym dotknięciem czyjejś ręki?

Dr Dain Heer, współkreator Access Consciousness jest znany na świecie jako „Zaklinacz Ciał” i będzie facylitować klasę, która zaprosi Cię do odkrycia, jak słyszeć szepty ciał i jak stać się świadomym tego, co naprawdę jest możliwe dzięki świadomemu dotykowi.

Jak by to było, gdybyś mógł BYĆ energią życzliwości, troski, obecności i braku osądu z każdym ciałem, z jakim wchodzisz w kontakt… łącznie ze swoim?

Ciała mówią… Czy słuchasz?


Czas trwania

Jeden wieczór

Wymogi wstępne

brak

Cena

Zastosowanie mają rabaty krajowe i wiekowe.
Ta cena obejmuje nagrania audio z klasy.
Cena dla Ciebie będzie widoczna w Billing & Payments po rejestracji.


Welcome to São Paulo, Brazil!

Do you have QUESTIONS? 
Sometimes it is easier to contact someone in person, so please don’t hesitate to ask:


LIVE Class Details