CENNIKI ACCESS CONSCIOUSNESS®


Access Consciousness ma kilka sposobów zmiany i regulowania pełnej ceny swoich klas i produktów i określania ceny końcowej. To oznacza, że cena dla Ciebie może być wynikiem kombinacji udzielonych rabatów i różnić się od ceny oferowanej komuś innemu.

Ważne: Musisz się zalogować na swoje konto na stronie internetowej, aby uzyskać swoją cenę za klasy i produkty. Jeśli dokonasz zakupu jako gość (bez logowania), możesz zapłacić pełną cenę.

OPIS RÓŻNYCH POLITYK CENOWYCH*


CENNIK GLOBALNY

Cennik globalny jest systemem mającym zapewnić spójne i sprawiedliwe ceny dla całego świata za cztery klasy Access Consciousness: Access Bars, Podstawy, 3-dniową Klasę Procesów na Ciało i Access Energetic Facelift.

Te cztery klasy są facylitowane przez certyfikowanych facylitatorów, a ich ceny są ustalane dla danego kraju i w jego walucie lokalnej. Na przykład we Francji klasa Access Bars może kosztować 300 euro, a w Czechach – 6.200 koron czeskich.

Cennik globalny jest aktualizowany raz w roku.

RABATY KRAJOWE

Rabaty krajowe są długofalowym darem, hojnym wkładem współkreatowrów Access Consciousness, Gary’ego Douglasa i dr Daina Heera, wspierających swoich klientów z uwagi na różnice kursowe występujące na całym świecie.

Jak to działa: Dla niektórych klientów Access Consciousness obniża częściowo pełną cenę klasy z uwagi na kurs wymiany waluty ich kraju. Na przykład Kraj A może płacić 80%, co oznacza, że kiedy osoba, która mieszka w Kraju A zarejestruje się na klasę, cena dla niej wyniesie 80% pełnej ceny. Niektóre kraje, takie jak USA, płacą 100%, co oznacza, że nie obejmują ich rabaty krajowe.

Rabaty krajowe obejmują również niektóre produkty ze sklepu, chociaż nie wszystkie.

Cennik krajowy jest aktualizowany raz w roku.

CENA DLA POWTARZAJĄCYCH:

Cena dla powtarzających może mieć zastosowanie, kiedy klient ponownie uczestniczy w klasie tego samego rodzaju w ciągu określonej liczby miesięcy. Na przykład klient co roku uczestniczy w klasie Wybór Możliwości i otrzymuje rabat w wysokości 50% pełnej ceny.

Udział procentowy i liczba miesięcy będzie różna w przypadku różnych rodzajów klas. Zwróć uwagę, że cena dla powtarzających nie ma zastosowania do wszystkich klas.

Cena dla powtarzających może również mieć zastosowanie do produktów ze sklepu, na przykład do nagrań klasy na żywo kupowanej w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w klasie tego samego rodzaju.

CENY PAKIETOWE

Ceny pakietowe mają zastosowanie tam, gdzie uczestnicy biorący udział w klasie głównej otrzymują cenę specjalną na klasę dodatkową.

Na przykład podczas klasy Wybór Możliwości (głównej) dr Dain Heer może omawiać temat specjalny na klasie dodatkowej, zaplanowanej na pierwszy wieczór. Uczestnicy klasy Wybór Możliwości mogą wziąć w niej udział i zapłacić 50% ceny cennikowej klasy wieczornej. Zwróć uwagę, że ceny klastrowe nie mają zastosowania do wszystkich klas dodatkowych.

RABATY WIEKOWE

Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przyjść na klasę bezpłatnie, jeśli uczestniczą w niej z płacącym dorosłym lub za zgodą facylitatora. Nastolatki w wieku od 16 do 17 roku życia płacą 50% pełnej ceny klasy.

CENNIKI FACYLITATORÓW

Większość z powyższych rabatów ma zastosowanie do klas facylitowanych przez współkreatorów Access Consciousness, Gary’ego Douglasa i dr Daina Heera.

Facylitatorzy Access Consciousness upoważnieni do facylitowania klas Access Consciousness muszą również stosować powyższe rabaty, w zależności od rodzaju klasy. Na przykład klasa Access Bars, Podstawy, 3-dniowa klasa procesów na ciało Access i Access Energetic Facelift wymagają stosowania rabatów za powtarzanie i rabatów wiekowych. Facylitatorzy mogą uruchomić inne cenniki, jeśli tak wybiorą.

CENNIKI CERTYFIKACYJNE

Cenniki certyfikacyjne obejmują umowę, którą niektórzy facylitatorzy otrzymują z Access Consciousness na podstawie certyfikacji.


Uwaga od Stephena Outrama, Koordynatora IT i Biznesu Access Consciousness na świat

Na świecie istnieje naprawdę niewiele, o ile w ogóle, firm, które stosują tak hojne i szerokie rabaty za swoje usługi i produkty. Gary Douglas, założyciel Access Consciousness, powiedział mi, że on po prostu pragnie, by ludzie uczestniczyli w klasach i otrzymywali zmianę, wybór i możliwości, które są dla nich dostępne, więc w tym celu utworzył wiele systemów cenowych. Dzięki uczestnictwu w klasie i aktywnemu stosowaniu narzędzi i odkreowań Access Consciousness nasz punkt widzenia na pieniądze może się radykalnie zmienić, jakiś koszt – stać się mniej znaczącym, z uwagi na to, co może wykreować. W międzyczasie Access Consciousness, poprzez swój unikalny system cenowy, pragnie zmniejszyć ciężar kosztu uczestnictwa w klasach, a jednocześnie kreować pulsujący rozwój biznesu, który jest zaproszeniem dla wszystkich ludzi pragnących kreować coś innego w swoim życiu. Ja jestem prawdziwie wdzięczny.


*Zwróć uwagę: Wszystkie rodzaje cen i każdy aspekt obliczania ceny końcowej w Access Consciousness może zmienić się w każdej chwili, bez podawania przyczyny, według uznania Access Consciousness.

Ostatnia aktualizacja i przegląd: 13 listopada 2018.