Andrea Basilio


Andrea Basilio

Andrea Basilio

Hello and Welcome to my page. I am grateful that you would like to know more about me and my classes. Recently someone asked me: "Andrea when did you start learning and choosing more?" I answered: "Since I was 9 years old." I looked up the stars and I made a choice, that I will travel the world and will leave the past behind. That dream came true and little did I know that many years later I will be standing at the edge of the platfrom ready to jump...I didn't and I chose again and I am an unstoppable creator, healed healer and masterful facilitator that is choosing and being more at every moment. When I was introduced to Access Consciousness I had an awarneness that it was a modality that I will enjoy. Attending any class within Access Consciousness its a total joy for me and its like an intensive spa day :). I totally embody myself in the class, being the energy of it and the processes. I am grateful for my awareness, for being the potency that I am and willing to intensify it and asking and receiving more. Being in the present moment with everything brings me peace and that is when miracles happen. I clear for and create with the planet since I was a little girl, although more consciously for the past 17 years. When I faciltate or coach my clients, create a class or treat someone with a body process I ask myself to go beyond what I knew and what I ever was before and invite the person's body for infinite possibilities. I become one with the body, the process and each session is more profound than the previous one. I would like to be an invitation for anyone who would like to create beyond this reality. Everything starts with you and everything is possible. What are you willing to be and choose today that will create the life you desire right away? If you don't see a class under my upcoming classes please to contact me as sometimes I post them on my social media or on my website and I am flexible with dates. I also facilitated children's classes, which were so much fun. I am happy to come and facilitate to your group whatever it may be so please feel free to message me to discuss your requirements.

I facilitate classes in English and Hungarian. 

Zobacz wszystkie zbliżające się zajęcia

Następne zbliżające się zajęcia

Data Wydarzenie Animator Gospodarz Lokalizacja Sposób realizacji
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

Brak zajęć do wyświetlenia.“Empowering benevolent leaders to live on the creative edge, prosperity and infinite possibilities.”

-

{{message}}

Moje zajęcia

Klasa Access Bars

Access Bars są rdzeniem i podstawą Access Consciousness. Mogą stać się punktem początkowym wspaniałej przygody i czymś, co dodajesz do swojego życia, co będzie Cię wspierać w kreowaniu większej lekkości ze wszystkim. Barsy to 32 pręty energetyczne, które biegną przez i wokół głowy, łączące się z różnymi aspektami Twojego życia. Dotknij jednego Barsa i zacznij czyścić energię zablokowaną w tym obszarze lub aspekcie życia – poprzez dotyk.

Wprowadzenie do Access Bars

Witamy na wstępnym warsztacie, na którym poznajesz narzędzia pozwalające ci wiedzieć, co jest twoją prawdą, pozwalające ci BYĆ SOBĄ i odnaleźć siebie, kiedy zagubisz się wśród pudełek innych ludzi. Ten warsztat ma dać ci możliwości, których pojawienia się zawsze pragnąłeś, a kiedy coś nie działa, daje ci narzędzia do natychmiastowej ich zmiany.

Access Energetic Facelift

The Access Energetic Facelift is a wonderful way to rejuvenate the face and reverse the signs of aging on the face and throughout the entire body. The gentle soothing touch applied to your face and neck works with your body’s cells to restore, enliven and rejuvenate.

Access Energetic Facelift Gifting & Receiving

What is the Access Energetic Facelift? 

It is a simple and dynamic hands-on body process that can deepen and quicken the body’s natural healing capacities while undoing the signs of aging on the face and throughout the body. A gentle, soothing touch is applied to your face and neck that works with your body’s cells to restore, enliven and rejuvenate.