Fabiola Filippin

Fabiola Filippin

Fabiola Filippin

My name is Fabiola Filippin and I am an investment and insurance advisor and Money Wellness Coach for entrepreneurial women who aren’t living as their authentic self in all their relationships, including their relationship with money. You maybe wondering why a person like me in the financial industry is  Access certified? Well because if all your money problems were simply a logic problems, you would have figure them out already. Don't you think?

 

I assist amazing women, like yourself, with my proven system to take control of your finances, have a better relationship with yourself, your partner and family and to create the abundance you desire in all areas of your life.

 

Just 4 years ago, I was in a place where I was stuck financially, I was not able to breakthrough the income ceiling I was hitting for too many years. Trust me it was NOT my lack of financial skills or knowledge!

 

I understand now, it was my points of views, thoughts, feeling and considerations about money that limited my financial reality. Also I was not equipped with the tools I needed on a daily basis to tap into my abundant self. Once I claimed these tools and redesigned my mindset, I was ready to shine and actualize a financial reality beyond my wildest dreams!! I am so grateful for Access Conciousness!

 

With more than 10 years in the financial industry, and given my own personal transformation, I realized that “money problems” are never logic problems, they are emotional problems. Each person has a different set of beliefs/points of views around money that create their financial reality. When people are willing to let go of old points of views inherited from their parents and drilled into us by society and the media they can choose new perspectives that match their desires. When they make this change, massive shifts happen in their reality! Access Bars has been a wonderful tool that has allowed me and my clients to UPGRADE themself in the best version of themsef.

 

Financial success is a mix of financial knowledge, a mindset that works for you, not against you, and tools that support you daily in your creation of your abundant financial reality. Bonus: as you do this work and embrace yourself and your true desires, your entire life will swell with ease joy and glory, it is so much more than financial abundance that you will gain!

Zobacz wszystkie zbliżające się zajęcia

Następne zbliżające się zajęcia

Data Wydarzenie Animator Gospodarz Lokalizacja Sposób realizacji
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

Brak zajęć do wyświetlenia.


“The phenomenence of you is your ability to change - Gary Gouglas.”

- Fabiola Filippin

{{message}}

Moje zajęcia

Klasa Access Bars

Access Bars są rdzeniem i podstawą Access Consciousness. Mogą stać się punktem początkowym wspaniałej przygody i czymś, co dodajesz do swojego życia, co będzie Cię wspierać w kreowaniu większej lekkości ze wszystkim. Barsy to 32 unikalne punkty na głowie, które korelują z różnymi aspektami życia. Dotknij jednego Barsa i zacznij czyścić energię zablokowaną w tym obszarze lub aspekcie życia – poprzez dotyk.

CREATE! More Time, More Money, More Joy

This class is for you if you would like your life, your work, or your business to create something entirely different for yourself and for the planet. Every day when you wake up, you have the choice to create your life, or let it be created by the projections of this reality. If you are stuck in a comfortable or conventional way of doing business or living your life that feels limited, it doesn’t have to be that way! What if your life, living, work and business could be creative and joyful?

Wprowadzenie do Access Bars

Witamy na wstępnym warsztacie, na którym poznajesz narzędzia pozwalające ci wiedzieć, co jest twoją prawdą, pozwalające ci BYĆ SOBĄ i odnaleźć siebie, kiedy zagubisz się wśród pudełek innych ludzi. Ten warsztat ma dać ci możliwości, których pojawienia się zawsze pragnąłeś, a kiedy coś nie działa, daje ci narzędzia do natychmiastowej ich zmiany.