Teresa Bartchlett


Teresa Bartchlett

Teresa Bartchlett

Hello! Welcome to my page. The very first time I had my Bars® run I knew I had to know more about it. Even though at the time I had been an energy healer for about 17 years, I never felt the "space" the bars created. It's my choice for self-care. My life has changed so much since I started using the tools, including the Bars, on regular bases.  I hope you will join me and experience the possibilities the Bars® and the Access Body Processes can create. With Ease, Joy and Glory, ...Teresa

  I am an Access®Bars facilitator and Access Facelift facilitator and CFMW, a certified hypnotist, Usui Holy Fire Reiki, and Urevia® instructor. If you don't see a class date that works for you, just call or message me. I teach groups or one on one. Visit my web site at www.reilighthealing.com. All of life comes to us with ease and joy and glory.®

{{showBio2?"Czytaj mniej":"Czytaj dalej"}} Zobacz wszystkie zbliżające się zajęcia

Następne zbliżające się zajęcia

Data Wydarzenie Animator Gospodarz Lokalizacja Sposób realizacji
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

Brak zajęć do wyświetlenia.


What is Access Consciousness The Bars? The Access Consciousness Bars are the very core and foundation of Access Consciousness. It can be the starting point of a great adventure and it can be something you add to your life that will assist you in creating a greater ease with everything. The Bars are 32 bars of energy that run through and around your head that connect to different aspects of your life. We call all of the points you touch when using this modality “The Bars.” The Bars store the electromagnetic component of all the thoughts, ideas, attitudes, decisions and beliefs that you have ever had about anything. Access Consciousness is now available in 173 countries.

{{message}}

Moje zajęcia

Access Energetic Facelift

The Access Energetic Facelift is a wonderful way to rejuvenate the face and reverse the signs of aging on the face and throughout the entire body. The gentle soothing touch applied to your face and neck works with your body’s cells to restore, enliven and rejuvenate.

CREATE! More Time, More Money, More Joy

This class is for you if you would like your life, your work, or your business to create something entirely different for yourself and for the planet. Every day when you wake up, you have the choice to create your life, or let it be created by the projections of this reality. If you are stuck in a comfortable or conventional way of doing business or living your life that feels limited, it doesn’t have to be that way! What if your life, living, work and business could be creative and joyful?

How Different Are You Willing to Be?

Most people spend a lot of their time and energy on trying their best to be normal and fit in. Are you one of those people? How is that working for you? What would your life be like if you started to fit out rather than fit in? You bring something to this world that nobody else does! Is now the time to discover that? Time to be happier than you ever imagined? Welcome to a class based on the book, Pragmatic Psychology, Practical Tools for Being Crazy Happy by Susanna Mittermaier. 

Wprowadzenie do Access Bars

Witamy na wstępnym warsztacie, na którym poznajesz narzędzia pozwalające ci wiedzieć, co jest twoją prawdą, pozwalające ci BYĆ SOBĄ i odnaleźć siebie, kiedy zagubisz się wśród pudełek innych ludzi. Ten warsztat ma dać ci możliwości, których pojawienia się zawsze pragnąłeś, a kiedy coś nie działa, daje ci narzędzia do natychmiastowej ich zmiany.

Klasa Access Bars

Access Bars są rdzeniem i podstawą Access Consciousness. Mogą stać się punktem początkowym wspaniałej przygody i czymś, co dodajesz do swojego życia, co będzie Cię wspierać w kreowaniu większej lekkości ze wszystkim. Barsy to 32 pręty energetyczne, które biegną przez i wokół głowy, łączące się z różnymi aspektami Twojego życia. Dotknij jednego Barsa i zacznij czyścić energię zablokowaną w tym obszarze lub aspekcie życia – poprzez dotyk.