Úvod do Access Bars


Váš facilitátor s vami prejde niektoré zo základných nástrojov Access Consciousness a predstaví vám Access Bars, telesný proces, ktorý je dynamický a ľahko sa ho naučíte.

Access Bars je základná technika a kurz Access Consciousness®.

Access Consciousness je séria život meniacich techník, nástrojov a procesov vytvorených na to, aby vás posilnili v tvorení života, po akom túžite. Prakticky, dynamicky a pragmaticky vám ponúka krok za krokom procesy, ktoré vám uľahčia byť viac vedomými v každodennom živote a eliminovať všetky prekážky, ktoré máte voči prijímaniu.

Vitajte na úvodnom kurze o tom, ako mať nástroje na to, aby ste vedeli, čo je pre vás pravda, ako BYŤ SAMÝM SEBOU a nájsť sa, keď sa stratíte v životoch iných ľudí. Tento kurz je o tom, že máte možnosti, ktoré ste vždy chceli, aby sa vám ukázali a keď niečo nefunguje, aby ste mali nástroje na to, aby ste to zmenili práve vtedy a tam.


We are sorry, there are no current matching classes or events found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}}
Medium
{{medium.eventMediumName}}