Foundation

Tento kurz ruší základy obmedzenia, z ktorých ste si mysleli, že musíte žiť, akoby ste nemali inú možnosť! Je facilitovaný certifikovanými Access Consciousness facilitátormi po celom svete a je to 4-dňový intenzívny prieskum toho, čo ešte je možné. Tento kurz vytvára povedomie o základoch vedomia, ktoré ste doteraz vo svojom živote nepoužívali!