Hannes Thalmann

Hannes Thalmann

Hannes Thalmann

coming soon

View All Upcoming Classes

Next Upcoming Classes

Date Event Facilitator Host Location Medium
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

No classes to display.


{{message}}

My Classes

Access Bars Class

Easy to learn, inexpensive and hands-on with a fully-trained facilitator guiding you in the technique.

Foundation

Tento kurz ruší základy obmedzenia, z ktorých ste si mysleli, že musíte žiť, akoby ste nemali inú možnosť! Je facilitovaný certifikovanými Access Consciousness facilitátormi po celom svete a je to 4-dňový intenzívny prieskum toho, čo ešte je možné. Tento kurz vytvára povedomie o základoch vedomia, ktoré ste doteraz vo svojom živote nepoužívali!

Return of the Gentleman Intro at an Access Class

An evening based on Dr. Dain Heer's book 'Return of the Gentleman' and Gary Douglas' book "The Gentlemen's Club. .  Leave with new ideas and tools that you can start implementing in your life straight away.