Je Access kult?

Article by Chutisa Bowman on the author Eric Hoffer´s (The True Believer) definitions and differences of cults, mass movements and practical organizations. "An organization is a cult if the vigor of an organization stems from the propensity of its followers for united action and self-sacrifice. Access Consciousness empowers people to know that they always have their own choice. It is about awareness, choice and possibilities, not exclusion. According to Hoffer, cults cannot do this, because if they do they will destroy themselves if they allow individuals to have self-interest, choice and awareness." Read the full article here.

Je Access kult?

Chutisa Bowman

Kot  Accessovo  facilitatorko  me  pogosto  sprašujejo:  “Je  Access Consciousness  kult?”  To  me  je  spodbudilo,  da  sem  raziskala,  kaj  kult resnično je, in zakaj imajo ljudje glede kultov veliko bojazen in nelagodje. 

Kadarkoli  nekdo  govori  o  kultih,  mu  zastavim  preprosto  vprašanje:  “Kaj mislite z izrazom kult?”. Ugotovila sem, da večina pod tem pojmuje zaprte, posvečene skupine, ki jih vodi karizmatični vodja s pobožnimi privrženci, njihova prepričanja in dejavnosti pa se pojmujejo kot nenormalne in bizarne. 

Nekaterim  ljudem  beseda  kult  prikliče  podobe  čudno  oblečenih  ljudi  s pobritimi glavami, ki plešejo in mantrajo na prometnem uličnem vogalu ali podobe  majhne  skupine  ekstremistov,  ki  vedrijo v oddaljeni kmečki hiši. Prikliče podobe skupine ljudi, ki se izolirajo od prijateljev, družine in celo družbe,  ali  religiozne  skupine,  ki  se  ukvarjajo  z  nevarnimi,  kriminalnimi, neetičniim in sleparskimi aktivnostmi.  

Besedo  kult  mnogokrat  ohlapno  uporabljajo  ljudje,  ki  se morda  v  celoti  ne zavedajo njenega pomena in konotacij. Večina verjame, da je kult nekaj negativnega,  nekaj,  kar  se  je  odmaknilo  od  omejitev  splošnega  javnega mnenja o tem, kaj je “norma” ali tistega, kar opredeljuje “družbeno dobro”. Negativno  pojmovanje kulta  danes  namiguje  na  duhovno  skupino,  ki  ima čudna ali bizarna prepričanja, je zelo nadzorujoča in vključena v kriminalne dejavnosti.  Številne  zamisli,  ki  obdajajo opredelitev  kulta, so  oblikovali mediji. 

Torej, kaj resnično je kult?

V svojem izvornem pomenu beseda kult ni slabšalna. Izvira iz francoskega “culte” in ima korenine v latinskem “cultus”, ki pomeni skrb in občudovanje. Ta ideja izvira iz latinskega “cultus”, preteklega deležnika od “colere”, ki pomeni  kultivirati.  Beseda  je  bila  uporabljana  v  smislu  “častiti  ali  se sklicevati na božanstvo”.

Svetovna knjižna enciklopedija (ang. The World Book Encyclopedia) razlaga, da se je “tradicionalno izraz kult nanašal na kakršnokoli obliko čaščenja ali obredno opazovanje.” Po tem kriteriju bi lahko vse duhovne in religiozne organizacije opredelili kot kulte. V akademskih tekstih, lahko, na primer, pogosto najdemo omembe zgodnje krščanske cerkve kot kulta, prav tako tudi omembe stvari kot je Kult device Marije. Nasprotno ima v današnji splošni rabi beseda kult drugačen pomen. Ko ljudje obtožijo skupino, da je “kultska”, nimajo v mislih nobene od teh izvornih opredelitev.

Od  sredine  1900-ih let je publiciteta o kultih spremenila pomen izraza ... kult  je pridobil veliko bolj slabšalne,  negativne  in  obsojajoče  konotacije. Danes  veliko  ljudi  uporablja  ta  izraz  za  omenjanje  kateregakoli  gibanja  ali skupine,  za  katero  menijo,  da  ni  standardna  ali  jo  imajo  za  nevarno.  To običajno vključuje tisto, za kar organi kazenskega pregona menijo, da so nevarni ali uničujoči kulti (takšni, ki na primer promovirajo umor, zlorabo ali samomor). 

Preden raziščemo vprašanje “Je Access Consciousness kult?”, pomislimo na samo na opredelitev Svetovne knjižne enciklopedije, ampak tudi na to, kaj pravijo vodilni komentatorji s področja kultov in narave množičnih gibanj. Eden od takšnih miselnih vodij, Eric Hoffer, avtor knjižne uspešnice The True Believer (Resnični vernik), trdi, da “kult (množično gibanje) privlači in ohranja privržence ne s svojo doktrino in obljubami, ampak z zatočiščem, ki ga nudi pred tesnobo, jalovostjo in brezpomenskostjo individualnega obstoja”.  

Prav  tako  tudi  priznava,  da  so  nekatera  gibanja  dobra,  medtem  ko  druga niso.  Pod  drobnogled  vzame  le  karakteristike  in  taktike,  ne  pa  moralnosti gibanja.  Knjiga  raziskuje  psihologijo  zafrustiranih  in  nezadovoljnih,  tistih, ki bi se z veseljem žrtvovali za katerikoli razlog, ki bi morda dal njihovim nepomembnim  življenjem  nekakšen  občutek  pomembnosti.  Nezadovoljni želijo izgubiti sebe s prevzemanjem teh fanatičnih drž, ki so, po Hofferju, v bistvu pobeg od sebe. Hoffer poudarja, da “zafrustriranim množično gibanje (kult)  ponuja  nadomestilo  za  celotne  sebe  ali  za  tiste  elemente,  ki  delajo življenje znosno in jih ne morejo priklicati iz svojih individualnih virov”.  

Po  proučevanju  knjige  The  True  Believer  sem  dobila  več  jasnosti  in zavedanja o ultimativni razliki, ki Access Consciousness loči od tega, kar trenutno  splošna  javnost,  mediji  in  organi  kazenskega  pregona opredeljujejo  kot  kult.  Po  Hofferjevi  opredelitvi  je  Access Consciousness  tisto, kar v svoji knjigi oriše kot “praktično organizacijo”. Eric Hoffer opisuje tudi kontrast med praktično organizacijo in kultom, kar najbolje povzamemo z njegovimi lastnimi besedami: 

“Obstaja bistvena razlika med pozivom množičnega gibanja in pozivom praktične organizacije. Praktična organizacija ponuja priložnosti za lastni napredek ... Po drugi strani množično gibanje (kult) privlači in obdrži privržence ne zato, ker bi zadovoljilo željo po lastnem napredku, ampak zato, ker lahko zadovolji strast po lastni zatajitvi. Kult ponuja nadomestila za celotne sebe ali za elemente, ki naredijo življenje znosno in ki jih ne morejo priklicati iz svojih lastnih virov”.

Med Hofferjevimi vpogledi o množičnem gibanju (kultih) je bilo, da so izhod za ljudi, ki imajo v očeh sveta -in še pomembneje, v svojih lastnih očeh, boren občutek osebne pomembnosti.

S  Hofferjevega  stališča  je  Access  Consciousness  resnično  praktična organizacija,  glede  na  to,  da  gre  tu  za  facilitiranje  zavesti,  zavedanja, védenja  in  lastnega  napredka. Tarča Access Consciousnessa je ves čas opolnomočati posameznike v spoznanju, da vedo in v spoznanju, da lahko izberejo vstopiti v veličastnost, kar resnično so. Access Consciousness ne ponuja  nadomestila  za  to,  kar  Hoffer  opisuje  kot  “cele  sebe”,  ker  vas opolnomoča, da obudite svoje lastne vire, zavedanje in notranje védenje. 

Eric  Hoffer  predlaga,  da  je  organizacija  kult,  če  zavzetost  organizacije izhaja iz nagnjenosti njenih privržencev k enoviti akciji in samožrtvovanju –kar   najbolje   povzamejo   njegove   lastne   besede: “Glavna  preokupacija množičnega gibanja (kulta) je krepiti, izpopolnjevati in ohranjati zmožnost za enovito akcijo in samožrtvovanje ... vsaka organizacija, ki poskuša iz takšnega ali drugačnega razloga ustvariti in ohraniti zgoščeno enotnost in nenehno  pripravljenost  na  samožrtvovanje,  običajno  kaže  značilnosti množičnega gibanja (kulta)”.

Nasprotno, vitalnost in rast Accessa nista odvisna od njegove zmožnosti vzbujanja  in  zadovoljevanja  strasti  po  samoodpovedovanju.  Namesto  tega vzpodbuja   ljudi,   da   porajajo   svojo   prioriteto   po   lastnem   napredku. Pravzaprav  navdihuje  ljudi,  da  so  si  voljni  dopustiti  biti  prvi  in  poglavitni  v svojem življenju in da prenehajo delati potrebe, zahteve in želje vseh drugih vir  stvaritve.  Access  Consciousness  zagotavlja  orodja  in  vpoglede,  ki opolnomočajo  ljudi  z  zavedanjem  dejstva,  da  vse  neskončno  zaznavajo, vedo, so in prejemajo. Access Consciousness opolnomoča ljudi v védenju, da  imajo  vedno  izbiro.  Gre  za  zavedanje,  izbiro  in  možnosti,  ne  za izključevanje.  Po  Hofferju  kulti  tega  ne  morejo  narediti,  ker  se  bodo  v primeru,   da   dovolijo posameznikom   imeti   samozanimanje,   izbiro   in zavedanje, uničili.

Hoffer v svoji knjigi razlaga, da bo “množično gibanje prej kot slej veliko izgubilo, ko sprosti svojo kolektivno zgoščenost in začne podpirati lastni napredek kot legitimno motivacijo za delovanje ... Enako velja za religiozne in revolucionarne organizacije: to, ali se razvijejo v množično gibanje ali ne, temelji manj na doktrini, ki jo zagovarjajo in programu, ki ga projicirajo, kot na stopnji njihove preokupacije z enotnostjo in pripravljenostjo samožrtvovanja.”

S tega stališča Access Consciousness ne more uspeti in končati kot kult, ker ne zahteva od ljudi, da bi žrtvovali svoj jaz ali imeli voljnost raztopiti sebe z izgubo svoje lastne drugačnosti v zgoščeni kolektivni celoti. Hoffer poudarja,  da  se  morajo  člani  kulta,  če  želijo  postati  njegov  del  in  del zgoščene  celote,  marsičemu  odpovedati.  Kult  od  njih  zahteva,  da  se odpovejo  zasebnosti,  osebnim  sodbam  in  pogosto  osebni  lastnini.  Postati morajo  privrženci  (resnični  verniki)  in  živeti  svoje  življenje  v  skladu  s pogledom  vodje  kulta.  Nasprotno,  Accessovega  ustanovitelja  ne  zanima zbiranje privržencev. Zanima ga opolnomočanje in pravi, da  pridobivanje preostalih,  da  sledijo  vodji,  ni  vodenje.  Obstaja  razlika  med  nekom,  ki prevzame pobudo in nekom, ki je vodja. Kulti prevzamejo nadzor nad vašim življenjem. Resnični vodja je nekdo, ki ve, kam gre in preostale povabi, da se mu pridružijo, če to izberejo. In če tega ne izberete, je to vaša izbira. 

Poleg  tega  se  Access  Consciousness  ne  more  uspešno  promovirati  kot kult, ker spodbuja ljudi, da zaznavajo in vedo in priznajo, da: “Nihče in nič ni bolj vredno, kot vaša zavest in vaša izbira in najpomembneje – nikoli se ne odpovejte  svojemu  pogledu  v  prid  pogleda  nekoga  drugega.”  Access Consciousness  ne  zahteva,  da  zavzamete  pogled  glede  česarkoli.  Ne zahteva, da verjamete karkoli. Ni vam treba verjeti niti tega, da bodo orodja Access  Consciousnessa delovala, da bi se jih naučili in da bi jih uspešno prakticirali. Pomaga vam dojeti, kakšno je vaše stališče, glede na to, da ste vi tisti, ki ve vse o svojem življenju in o tem, kaj je prav za vaše življenje. Access vam predlaga, da opustite svoj pogled le, če ga vidite kot omejitev. Access Consciousness nima odgovorov, ima le vprašanja. Spodbuja vas, da sprašujete: Kaj če pogled, ki ga imate, ni treba da je omejitev? Kaj če bi pogled, ki ga imate, predstavljal možnost?

Torej... Je Access Consciousness kult ali vir opolnomočenja?