Being You, Changing the World

Att vara dig, förändra världen 3,5 dagars händelser handlar om att gå in i de fantastiska möjligheterna för dig och den gåva du är här för att vara i världen. På grund av Dr. Dain Heers bok "Being You, Changing the World" använder Dr. Heer verktygen för åtkomstmedvetenhet i kombination med den unika transformationsenergiprocessen som han har utvecklat, kallad Energetisk Syntes av Vara.