2021 AUSTRALIA EVENTS

VIEW THE ADVANCED CLASSES IN AUSTRALIA THIS YEAR!


CHOICE OF POSSIBILITIES

12-14 MARCH

MELBOURNE, AUSTRALIA & ONLINE
WITH SIMONE MILASAS

Register Now

The Choice of Possibilities (COP) 3-day class is where you begin to see what is actually possible for you and where you begin to recognize that your choice is all it takes to create it.

Your life doesn’t have to be about limitation anymore. It doesn’t have to be about re-creating the same old thing. You can have the awareness of what you would actually like your life to be like and in the Choice of Possibilities class, you receive the tools that empower you to choose and create it.


ADVANCED BODY CLASS
29-31 JANUARY, 2021

PARIS, FRANKRIKE | 23-25 MARS

MED GARY DOUGLAS & DAIN HEER

Hur mycket dömer du din kropp? Advanced Body Class handlar om att välja att använda våra kroppar för att skapa på ett annat sätt, så att vi kan uppleva total hälsa, lätthet och glädje med våra kroppar. Under den här kursen kommer du att få tillgång till en unik uppsättning nya kroppsprocesser som ger din kropp möjlighet att gå bortom den här verklighetens begränsningar. Är du redo att utforska dessa möjligheter?

REGISTRERA DIG NU