Översättning


Under Access Consciousness Europaturnéer kommer alla kurser att simultantolkas. Om ett språk har minst fem anmälda kursdeltagare, så gör vi vårt bästa för att organisera tolkning till det språket. Manualer översätts vanligtvis inte.

TURNÉNS TOLKAR

Aktuella språk och tolkar kan komma att ändras beroende på efterfrågan och tillgänglighet. Vi erbjuder ofta översättning även för deltagare som streamar kurser eller deltar via audio live.

För mer information om simultantolkning, håll utkik på registreringssidan för respektive kurs eller kontakta vår språkkorrdinator för live-kurserFrancesca Fiorentini

*Våra videor är textade på många språk. Klicka på inställningar i videons nedre högra hörn för att sätta på undertext och välja språk.