Kaynak Olmak

Eğer kaynak olsaydınız her şey size gelir miydi?