מצא מנחה

מצא רשימה של כל העוסקים והמנחים המורשים של אקסס קונשסנס, כולל אלו שיש להם פרופיל אישי באתר זה.

Name: {{facilitator.FullName}}
Country: {{facilitator.Country}}
City/State: {{facilitator.StateName ? facilitator.StateName : facilitator.City}}
Certification: {{ !certification.Abbreviation ? certification.Name : certification.Abbreviation}},
Profile:
Class: {{facilitator.ScheduledClassCount}}

No facilitators were found matching your criteria.