הצהרה בדבר הגנת המידע

Last updated: February 16, 2021

הגוף המשפטי האוסף את המידע הוא:

Access Consciousness, LLC
406 Present Street
Stafford, Texas 77477

USA

ם השותפים: 

האנשים האחראים על הגנת המידע:

Katarina Wallentin, Sweden
Phone: +353 857 131 600

העובדים ביחד עם הצוות הגלובלי הבא:  

 • Stephen Outram, Australia
  Phone: + 61 7 2111 5370
 • LeAnn McLaughlin, USA
  Phone: +1 805 284 9489
 • Paul Kearney, Ireland
  Phone: +353 857 131 600

1. איזה מידע אנו מאחסנים?

אנו מאחסנים את כל המידע הנחוץ לנו על מנת לשמר את הקשרים שיש לנו עם הלקוחות. המידע הזה כולל החל מרשומות עם השם המלא, כתובת הדוא”ל והמדינה, וכלה ברשומות נרחבות יותר הכוללות שמות מלאים, מספרי טלפון, כתובות דוא”ל, כתובות בבית ובעבודה, וכן פרטים אודות אנשים סמוכים על שולחנם.

לצורכי מס, אם אתה משתתף בשיעור או קונה מוצר, אנו נשמור את מספר זיהוי המס או המע”מ שלך ואת כל המידע הנחוץ לנו על מנת להנפיק חשבונית נכונה בכל תחומי השיפוט שבהם אנו פועלים.

בנוסף, אם אתה משתתף בשיעור או קונה מוצר, אנו נשמור גם על תיעוד אודות הדבר הזה על מנת להבחין האם אתה עומד בדרישות הקדם לשיעורים מתקדמים וכדי שנוכל לבדוק האם אתה עומד בדרישות על מנת להפוךלמנחה של Access Consciousness.

אנו גם נשמור תיעוד של ההסמכה שלך על מנת שנוכל לספק את כל השירותים שעליהם מוסכם בהסכם המנחה המוסמך שלנו וכדי לאפשר לך לנהל את העסק שלך כמוסכם איתנו.

ייתכן שנשמור את הכתובת למשלוח שלך, לצורך משלוח מוצרים, ואת הכתובת לחיוב שלך, שבה ניתן להשתמש לאימות תשלומים בכרטיס אשראי או שיטות תשלום אחרות.

2. מדוע אנו שומרים את המידע שלך?

אנו שומרים את המידע שלך על מנת לספק את השירותים שאנו מציעים ללא תשלום וכדי לקיים את ההתחייבויות החוזיות שלנו מול לקוחותינו.

המידע האישי נשמר על מנת שניתן יהיה לשלוח אליך מידע, דוגמיות חינם, מוצרים וכדי לרשום אותך לשיעורים ולשיעורים בטלפון.

באמצעות שמירת התיעוד של המוצרים שרכשת, ושל השיעורים והשיעורים הטלפוניים שהשתתפת בם, ביכולתנו לבדוק את התנאים המוקדמים שלך בנוגע לשיעורים מתקדמים יותר בעתיד, ואם תהיה מעוניין בכך, כדי שתהפוךלמנחה של Access Consciousness .אם אתה מעוניין להפוך למנחה  של Access Consciousness ,עלינו לדעת באילו שיעורים ותוכניות הדרכה השתתפת כבר על מנת שתוסמך כמנחה.

הקלטות של שיעורים ושיעורים בטלפון נשמרות ומופצות על מנת לאפשר ללקוחות להשמיע שיעורים או שיעורים בטלפון שהשתתפו בם. לאחר השיעורים או השיעורים בטלפון הנ”ל, ההקלטות הופכות גם למוצרים הנמכרים בחנות.

המידע האגור שלך מאפשר למערכות שלנו להעניק לך שירות טוב יותר. לדוגמה, כאשר אתה נרשם לשיעורים לא תצטרך למלא בכל פעם את הפרטים שלך. המערכת שלנו יודעת גם באילו שיעורים השתתפת בעבר וביכולתה להשתמש במידע שלך על מנת להציע יתרונות תמחור מסוימים..

אנו שומרים גם על מידע בנוגע לרכישות שלך מאת Access Shop .כמה מהרכישות שלך עשויות לתרום לזכאותשלך להשתתף בשיעורים מתקדמים אחרים, ומוצרים מסוימים נדרשים אם אתה בוחר להפוך למנחה.

3. למי יש גישה למידע שלך?

במסגרת Access Consciousness ,האנשים המקבלים גישה למידע שלך הם אלה הזקוקים למידע הזה על מנת לקיים את ההתחייבויות החוזיות שלנו מול לקוחותינו. בין אלה ניתן לכלול את צוותי התקשורת והשיווק שלנו, את מארגני האירועים שלנו, את הצוות הניהולי ואת הקבלנים שלנו.נוסף על כך, אם אתה מנחה של Access Consciousness ,צוותי התמיכה עבור קבוצות המנחים השונות יקבלו 3 אפשרות גישה למידע שלך על מנת שיוכלו להעניק לך את התמיכה והמידע הדרושים לך לצורכי העסק שלך בתור קבלן עצמאי.

בנוסף, מיקור חוץ של עבודה על משימות מיוחדות במסגרת IT וחשבונאות, לדוגמה, לעיתים מחייב אותנו להעניק ליועצים גישה למידע שלך בכל פעם ובכל בכל מצב שהדבר נדרש על מנת לקיים את ההתחייבויות המשפטיות שלנו מול רשויות רשמיות או כדי לפתח ולשפר את השירותים שלנו.

בנוסף לצוות הפנימי שלנו ולסוכנויות החיצוניות שאנו עובדים איתן, כל המנחים של Access Consciousness הרשומים באתר שלנו, מקבלים גישה למידע הבסיסי שלך )שם מלא, כתובת דוא”ל, כתובת הבית, המדינה ומספר הטלפון( כאשר אתה נרשם לאחד מהשיעורים שלהם באמצעות אתר האינטרנט הכללי שלנו www.accessconsciousness.com .הדבר הזה חל על שיעורים פרונטליים, שיעורים בטלפון וקורסים מקוונים, כמו גם על שיעורים המוצעים בשידור חי באמצעות שיעורים בווידאו ובשירות סטרימינג.

הערה: 
מנחה מקבל אפשרות גישה למידע הבסיסי שלך רק כאשר אתה נרשם לאחד מהשיעורים שלו. למנחה אין אפשרות גישה להיסטוריית השיעורים או המוצרים שלך או למספר המיסוי או המע”מ שלך.

4. האם אנו משתפים את המידע שלך?

כפי שנאמר לעיל, אנו משתפים את המידע שלך עם אותם מנחים של Access Consciousness שבחרת להשתתף בשיעור שלהם. הואיל וכל המנחים שלנו הם קבלנים עצמאיים מורשים, על מנת לשתף מידע איתם, יש לנו חוזי קבלנות משנה לענייני שיתוף במידע.

Access Consciousness הנה מערכת זיכיונות המשתמשת בכלי שיווק עולמי משותף באמצעות אתר האינטרנט    שלנו www.accessconsciousness.com.

הערה:
 

אין אנו משתפים את המידע שלך עם מנחים שלא השתתפת בשיעור שלהם.
כל המנחים/קבלני המשנה מחויבים על פי אותו ההסכם להגנת המידע שהם מקיימים.

5. למשך כמה זמן נשמר המידע?

אנו שומרים את המידע כל עוד…

 • יש לנו קשרים אתך כלקוח, או כצד בעל עניין  

 • אנו מחויבים לכך על פי חוק, לצורכי מיסוי
 • עד שתבטל את הרישום שלך או תבקש מאיתנו למחוק את המידע שלך

6. אילו זכויות להגנת המידע יש לך כלקוח?

כלקוח, שמורה לך הזכות… • לנהל את הדוא”ל או המינוי בתשלום שלך
 • 
לתקן פרטים מתוך המידע השמור אצלנו או את כולו
 • 
לבקש פרטים על המידע ששמרנו אודותיך
 • 
לבקש למחוק או להגביל את המידע שלך השמור אצלנו.

אם תרצה לעדכן, לשנות או לתקן את המידע שלך, נא ליצור איתנו קשר באמצעות כתובת הדוא”ל הזאת:  email address: datacontroller@accessconsciousness.com אם תרצה להימחק ממסד הנתונים שלנו, נא ליצור איתנו קשר כאן: 
datacontroller@accessconsciousness.com

7. האם הלקוחות מחויבים למסור את המידע שלהם?

כן, בתור לקוח, עליך למסור את המידע שאנו זקוקים לו על מנת שנוכל לקיים את ההתחייבויות החוזיות שלנו במסגרת מגוון השירותים שאנו מציעים.

 

בהתאם לדברים שאתה מבקש מאיתנו, אנו נבקש ממך למסור מידע שעשוי לכלול את השם המלא, כתובת הדוא”ל והמדינה כמו גם פרטים מקיפים יותר כולל שם מלא, מספר טלפון, כתובת בבית ובעבודה, וגם פרטים על אנשים הסמוכים על שולחנך.

8. קוקיס, יצירת פרופילים ואוטומציה 

אנו משתמשים בקוקיס )עוגיות, קוקיות( על מנת להפוך את אתר האינטרנט שלנו לשימושי וידידותי למשתמש, חלון מוקפץ יופיע בפעם הראשונה שתבקר באתר שלנו, עם הודעה שאנו עושים שימוש בקוקיס, ושאם תמשיך להשתמש באתר, אתה למעשה מסכים לנו להעביר קוקיס למחשב שלך. תוך כדי התהליך, תועבר עוגייה למחשב שלך כדי שלא תראה את החלון המוקפץ בכל פעם שאתה מבקר באתר.

אין אנו מבצעים סוג כלשהו של יצירת פרופיל אוטומטית. לפעמים אנו נבדוק אילו נושאים עשויים לעניין לקוח מסוים בהתבסס על הבחירות הקודמות שלו של שיעורים או מוצרים.

אין אנו משתפים את המידע שלך או מוכרים אותו לגורם חיצוני כלשהו. הבדיקות בנוגע לדרישות הקדם בענייני שיעורים מתקדמים מתבצעות אוטומטית.

9. היכן אנו שומרים את המידע שלך?

אנו משתמשים במספר מערכות לאחסון המידע שלך על מנת לקיים הסכמים חוזיים עם לקוחות והדבר הזה גם מאפשר לנו לקיים פעילות ברחבי העולם.

באופן כללי, המידע נשמר בשירותי ענן ובמחשבים בארצות הברית, באיחוד האירופי ובאוסטרליה. המיקומים הגאוגרפיים עשויים להיות שונים בין השירותים המגוונים שאנו מספקים.

10. כיצד אנו מגינים על המידע שלך?

כל העובדים, הקבלנים הסוכנויות החיצוניות של Access Consciousness שאנו עובדים איתם חתמו על הסכמי שמירת סודיות )NDA .)כמו כן הם הוכשרו בנושאי הגנת המידע.

ניתן לקבל גישה למידע השמור רק באמצעות נקודות כניסה מאובטחות על ידי משתמשים בעלי הרשאה לגישה למידע. כל המנחים/קבלני המשנה של Access Consciousness חתמו על הסכמים להגנת המידע על מנת להגן על המידע שאנו חולקים איתם. אנו מציעים גם מידע בכתב ומקוון בענייני הגנת המידע, הזמין עבור המנחים ללא תשלום.