PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Last updated: February 16, 2021.

PRÁVNICKÁ OSOBA SHROMAŽĎUJÍCÍ ÚDAJE JE:

Access Consciousness, LLC
406 Present Street
Stafford, Texas 77477

USA

Partneři:

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Katarina Wallentin, Švédsko
Telefon: +353 857 131 600

Spolupráce s následujícím globálním týmem:

 • 

Stephen Outram, Australia
  Telefon: + 61 7 2111 5370


 • LeAnn McLaughlin, USA
  Telefon: +1 805 284 9489
 • Paul Kearney, Irsko
  Telefon: +353 857 131 600

 


1. JAKÉ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Uchováváme veškeré údaje, které potřebujeme pro udržování našeho vztahu se zákazníky a klienty. Tyto údaje sahají od záznamů obsahujících úplné jméno, e-mailovou adresu a stát až po rozsáhlejší záznamy obsahující úplné jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu soukromou a pracovní adresu, jakož i detaily o závislých osobách.

Pro daňové účely, jestliže navštěvujete třídu nebo koupíte produkt, uchováváme vaše IČO nebo DIČO a veškeré údaje, které potřebujeme pro vystavení faktur ve všech jurisdikcích, ve kterých podnikáme.

Dále, jestliže navštěvujete třídu nebo koupíte produkt, uchováme také záznam o této transakci, abychom mohli zjistit, zda splňujete předpoklady pro pokročilé třídy a zda splňujete požadavky na facilitátora pro Access Consciousness.

Budeme uchovávat též vaše osvědčení, abychom vám mohli poskytovat veškeré služby uvedené v dohodě s certifikovaným facilitátorem a umožnit vám provozovat vaše podnikání dle ujednání s námi.

Smíme uchovávat vaši dodací adresu za účelem dodání produktu a vaši fakturační adresu, která bude použita pro ověření plateb kreditní kartou nebo jiných platebních metod.

2. PROČ UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje uchováváme pro poskytování služeb, které nabízíme zdarma, a pro splnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům a klientům.

Osobní údaje jsou uchovávány, abychom vám mohli posílat informace, bezplatné vzorky, produkty a pro registraci vašich tříd a telekonferencí.

Na základě uchovávání záznamů o produktech, které jste koupili, a třídách a telekonferencích, kterých jste se zúčastnili, jsme schopni posoudit vaše předpoklady pro budoucí, náročnější třídy, a pokud máte zájem, možnost stát se facilitátorem Access Consciousness. Jestliže máte zájem se stát facilitátorem Access Consciousness, potřebujeme vědět, které třídy a tréninkové programy jste již absolvovali k získání kvalifikace facilitátora.

Záznamy o třídách a telekonferencích jsou uchovávány a distribuovány, abychom umožnili klientům a zákazníkům přehrávat třídy a telekonference, kterých se zúčastnili. Záznamy výše uvedených tříd a telekonferencí jsou spojeny s produkty, které se prodávají v obchodě.

Vaše uchované údaje umožní našim systémům vám poskytovat lepší služby. Například, když se registrujete pro třídy, nemusíte pokaždé uvádět vaše údaje. Náš systém také ví, které třídy jste navštěvovali v minulosti, a může použít vaše údaje pro nabídku určitých slev.

Také uchováváme údaje týkající se vašich nákupů v Access Shop. Některé z vašich nákupů mohou přispět k vaší oprávněnosti navštěvovat další pokročilé třídy, a určité produkty jsou požadovány, jestliže se rozhodnete stát se facilitátorem.

3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

V rámci Access Consciousness jsou jednotlivci s přístupem k vašim údajům ti, kdo potřebují tyto údaje pro splnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům a klientům. Tito mohou zahrnovat náš komunikační a marketingový tým, naše organizátory akcí, pracovníky administrativy a dodavatele. Dále, jestliže jste facilitátorem Access Consciousness, podpůrné týmy pro různé skupiny facilitátorů budou mít přístup k vašim údajům, aby vám mohly poskytnout podporu a informace, které požadujete pro vaše podnikání jako nezávislý dodavatel.


Dále, práce outsourcingu na úkolech pro specialisty v rámci IT a účetnictví, například někdy vyžaduje poskytnutí přístupu konzultantům k vašim údajům, kdekoli a kdykoli to je požadováno pro splnění našich zákonných povinností vůči úřadům nebo pro vývoj a zlepšení našich služeb.

Dále, k našemu internímu týmu a externím agenturám, se kterými spolupracujeme, všichni facilitátoři Access Consciousness uvedení na naší webové stránce mají zaručený přístup k vašim základním údajům (úplné jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, stát a telefonní číslo), když se zaregistrujete pro jednu z tříd přes naši obecnou webovou stránku www.accessconsciousness.com. Toto se vztahuje na live (osobní) třídy, telekonference a online kurzy, jakož i třídy nabízené live přes audio a live stream třídy.Prosím vezměte na vědomí: Facilitátor získá přístup k vašim základním údajům jen, pokud se přihlásíte do jedné z jeho tříd. Facilitátor nemá přístup k vaší třídě či historii produktu či vašemu IČO nebo DIČO. 4. SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE?

Jak je uvedeno výše, sdílíme vaše údaje s těmi facilitátory Access Consciousness, se kterými jste se rozhodli absolvovat třídu. Jelikož všichni naši facilitátoři jsou licencovaní nezávislí dodavatelé, máme s nimi uzavřené smlouvy o sdílení údajů. 

Access Consciousness je franšízový systém, který používá sdílený celosvětový marketingový nástroj přes jeho webovou stránku www.accessconsciousness.com.

Prosím vezměte na vědomí: 
Nesdílíme vaše údaje s facilitátory, se kterými jste neabsolvovali třídu.
Všichni facilitátoři/subdodavatelé jsou vázání stejnou smlouvou o ochraně osobních údajů, kterou se řídíme i my. 5. JAK DLOUHO JSOU ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

Uchováváme údaje po dobu, kterou ...

 • 

máme vztah s vámi jako zákazníkem nebo klientem nebo zainteresovanou stranou 

 • jsme povinni ze zákona, pro daňové účely 
 • až do vašeho odhlášení nebo nás požádáte o vymazání vašich informací6. JAKÁ PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJŮ MÁM JAKO ZÁKAZNÍK?

Jako zákazník máte právo … • spravovat vaše e-maily nebo placený odběr

 • korigovat veškeré informace, které uchováváme

 • vyžadovat detaily údajů o vás, které uchováváme

 • požadovat vymazání nebo omezení vašich uchovávaných údajů. Jestliže si budete přát aktualizovat, změnit nebo doplnit vaše údaje, dejte nám vědět na této e-mailové adrese: datacontroller@accessconsciousness.com

Jestliže si budete přát být vymazáni z naší databáze, kontaktujte nás prosím zde :: datacontroller@accessconsciousness.com

7. JSOU ZÁKAZNÍCI POVINNI POSKYTOVAT SVÉ ÚDAJE?

Ano, jako zákazník nebo klient musíte poskytovat údaje, které potřebujeme pro plnění našich smluvních povinností v rámci různých služeb, které nabízíme. V závislosti na tom, co od nás požadujete, požádáme vás o poskytnutí informací, které mohou sahat od úplného jména, e-mailové adresy a státu až po detaily včetně úplného jména, telefonního čísla, e-mailové adresy, soukromé a pracovní adresy, jakož i detaily závislých osob.

8. COOKIES, PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZACE 


Používáme cookies, aby naše webová stránka byla funkční a přívětivá pro uživatele. Vyskakovací okno se objeví poprvé, když navštívíte naši stránku, a informuje vás, že používáme cookies a že pokračováním nám udělujete souhlas s umísťováním cookies na váš počítač. V rámci tohoto budou cookies umístěny na váš počítač, takže se nezobrazí vyskakovací okno pokaždé, kdy navštívíte webovou stránku.

Neprovádíme automatické profilování v žádné formě. Někdy zkontrolujeme o jaká témata se klient zajímá na základě jeho předchozích voleb tříd nebo produktů.

Nesdílíme ani neprodáváme vaše údaje žádným externím agenturám. Kontroly předpokladů pro pokročilé třídy probíhají automaticky.

9. KDE UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Užíváme více systémů pro uchovávání vašich údajů pro plnění našich smluvních ujednání se zákazníky a klienty, a tak pro umožnění naší globální činnosti.

Všeobecně, informace jsou uchovávány v cloudových službách a na počítačích v USA, Evropské unii a Austrálii. Zeměpisná umístění se mohou u různých služeb, které poskytujeme, lišit.

10. JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE?

Zaměstnanci Access Consciousness, dodavatelé a externí agentury, se kterými spolupracujeme, všichni podepsali dohodu o důvěrnosti (NDA Non-Disclosure Agreements). Byli také proškoleni v oblasti ochrany údajů.


Přístup k uchovávaným údajům může být uskutečněn jen prostřednictvím zabezpečených bodů přístupu, a to uživateli s povolením pro přístup k informacím. Všichni facilitátoři/subdodavatelé Access Consciousness podepsali smlouvu o ochraně údajů chránící informace, které s nimi sdílíme. Také nabízíme písemné a online informace o ochraně údajů, které jsou facilitátorům k dispozici bezplatně.